ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์และจัดการกระจายสื่อ เพื่อเสริมพลังเครือข่ายพื้นที่เรียนรู้เด็กเยาวชนและครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code