ประกวดราคาจ้างจ้าง Organizer ในการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจการสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ