ประกวดราคาจ้างจ้างพัฒนาคอร์สเรียนรู้ปัญหาสังคม และแนวทางด้านการบ่มเพาะนวัตกรรมสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code