ประกวดราคาจ้างจ้างผลิตชุดสื่อสารอัตลักษณ์ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาค สำหรับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคแห่งใหม่ ปี 2562 จำนวน 5 พื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code