ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงสภาเด็กเยาวชนและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ