ประกวดราคาจ้างจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารคอมพิวเตอร์ให้รองรับ IPv6 พร้อมการติดตั้งและการบำรุงรักษา ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ