ประกวดราคาจ้างจัดกิจกรรมค่ายสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเยาวชน ครั้งที่ 2 (เดือนตุลาคม 2562) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ