ประกวดผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ Health App Challenge พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ

featured

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.2557 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวในงานประกาศผลรางวัลชนะเลิศ โครงการ Health App Challenge : Hac พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อสุขภาพ ว่า จากความร่วมมือระหว่าง สถาบัน ChangeFusion Google ประเทศไทย บริษัทซัมซุง (ประเทศไทย) จํากัด และ สสส. จัดกิจกรรม “Hackathon” ภายใต้โครงการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอปพลิเคชันด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Health App Challenge : Hac) เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ตามโจทย์ที่กำหนด 4 เรื่อง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Q0i1Gi

Shares:
QR Code :
QR Code