ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่ thaihealth


สคอ. ร่วมแถลงประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ปี 58


27 ส.ค.58 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ประจำปี 2558 : Motorcycle Road Safe Video Clip Contest 2015 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย เพื่อเปิดโอกาสนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นการป้องกันแก้ไขมิให้เด็กและเยาวชนแข่งรถในทางสาธารณะ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท พร้อมโล่เกียรติยศ


ทั้งนี้จะนำคลิปที่ชนะเลิศไปใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนผ่านสื่อต่างๆ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยมี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายเลิศศักดิ์ นววิมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย ณ กรมป้องกันและบรรเมาสาธารณสุข ดุสิต กรุงเทพฯ 


ผู้สนใจที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประกวด ต้องจัดทำคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาและกฎเกณฑ์ตามที่สมาคมฯกำหนด โดยมีความยาวของคลิป ไม่เกิน 60 วินาที และการประกวดครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน/นักศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และประเภทอุดมศึกษา/ประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันที่ 27 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2558 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-229-3147 เว็บไซต์ www.tmea.or.th และ เฟซบุ๊ค [email protected] โดยจะประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลในเดือนธันวาคม 2558


 


 


ที่มา : สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)

Shares:
QR Code :
QR Code