ปภ.แนะประชาชนงดเผาวัสดุ-การกระทำที่เพิ่มหมอกควัน

ปภ.แนะประชาชนในพื้นที่ประสบสถานการณ์หมอกควัน งดเว้นการเผาวัสดุทุกชนิด และการประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ เตือนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง หากทัศนวิสัยแย่มองไม่เห็นเส้นทางควรจอดรถในที่ปลอดภัย

ปภ.แนะประชาชนงดเผาวัสดุ-การกระทำที่เพิ่มหมอกควัน

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศกำลังประสบสถานการณ์หมอกควัน โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤต หมอกควัน ฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนแล้ว ยังทำให้ทัศนวิสัยในการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม ควรงดเว้นการเผาวัสดุทุกชนิด และการประกอบกิจกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดหมอกควันในพื้นที่ เช่น เผาขยะมูลฝอย เผาหญ้า เผาตอซังข้าว เป็นต้น รวมทั้งงดการเผาวัสดุและหญ้าแห้งในเขตชุมชน ริมข้างทาง ใกล้แนวชายป่า และในป่า เพราะจะส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันไฟป่ารุนแรงมากขึ้น

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทาง ไม่ขับรถเร็ว เปิดไฟหน้ารถหรือไฟตัดหมอก จะช่วยให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้น เว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติ ไม่แซงหรือเปลี่ยนช่องทางกะทันหัน หากทัศนวิสัยแย่มากจนมองไม่เห็นเส้นทาง ให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัย พร้อมขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะมีภูมิต้านทานต่ำ ควรปิดหน้าต่าง-ประตู เพื่อป้องกันไม่ให้หมอกควันลอยเข้าสู่บ้าน พร้อมทั้งสวมหน้ากากอนามัย หรือใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ปิดจมูกและปาก หลีกเลี่ยงการสูดดมละอองควันไฟเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ซึ่งจะทำให้ระบบทางเดินหายใจขัดข้อง และหากมีอาการผิดปกติ แน่นหน้าอก หายใจติดขัด แสบตา ให้รีบไปพบแพทย์ทันที

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีสถานการณ์หมอกควัน ควรงดการรองน้ำฝนมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคชั่วคราว หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์หมอกควัน สามารถติดต่อได้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1-18 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หรือที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ

Shares:
QR Code :
QR Code