ปภ.แนะดูแลเครื่องเล่นให้ปลอดภัย

ย้ำครอบครัว-ชุมชนเป็นหูเป็นตา ลดเด็กบาดเจ็บ

 

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะผู้ปกครองและชุมชนดูแลเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัย  โดยร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้ช่วงปิดภาคเรียนเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานและลดการบาดเจ็บของเด็กจากเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น 

 

นายอนุชา โมกขะเวส  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ในปีหนึ่งๆ เด็กจะได้รับอุบัติเหตุจากการเล่นเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเด็กๆ ส่วนใหญ่มักชอบไปเล่นเครื่องเล่นตามสนามเด็กเล่นภายในชุมชน ซึ่งหากอุปกรณ์เครื่องเล่นไม่มีความปลอดภัยอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บ พิการ จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

 

เครื่องเล่นที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง ได้แก่ บาร์ห้อยโหน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีความสูงกว่า 1.5 เมตร  และพื้นเป็นของแข็ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงขอแนะนำให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชนร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นภายในชุมชน ได้แก่ บันไดปีนหรือบันไดโค้ง ชิงช้า กระดาษลื่น ม้าโยก ม้าหมุน และบาร์ห้อยโหน ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ และจัดวางอุปกรณ์เครื่องเล่นให้อยู่ในบริเวณที่เหมาะสม  มีรั้วกั้น อยู่ในที่ร่ม ไม่อยู่ใกล้ถนน หรือแหล่งน้ำมากเกินไป  ที่สำคัญควรอยู่ไม่ห่างไกลสายตาของบุคคลในชุมชน  โดยเฉพาะพื้นสนามเด็กเล่นควรเป็นพื้นทราย  กรวด  หรือฟาง ที่มีความหนาไม่ต่ำกว่า 12 นิ้ว  เพื่อป้องกันเด็กตกจากเครื่องเล่นลงมากระแทกพื้น  จนได้รับบาดเจ็บ 

 

อีกทั้งควรสำรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบเครื่องเล่นว่าต้องไม่มีเศษแก้ว โลหะ ไม้ กระป๋องที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับเด็ก ตลอดจนเลือกเครื่องเล่นให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก และในขณะที่เด็กเล่นเครื่องเล่น ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด  อย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องเล่นตามลำพัง เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เด็กจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองให้ปลอดภัยได้  นอกจากนี้หากตรวจสอบพบว่าเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นชำรุดเสียหาย  ควรดำเนินการแจ้งกรรมการหมู่บ้านซ่อมแซมทันที

 

นอกจากนี้ควรจัดให้มีผู้ดูแลประจำสนามเด็กเล่น เพื่อให้คำแนะนำในการเล่นเครื่องเล่นต่างๆ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  เพื่อให้สนามเด็กเล่นเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยและสร้างความสุข  สนุกสนานให้กับเด็กๆ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ 

 

 

 

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภาพประกอบ : www.thaihealth.or.th

 

 

update 07-03-51

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ