ปภ.แนะการพาเด็กท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย

ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ปภ.แนะการพาเด็กท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย  thaihealth


แฟ้มภาพ


          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตราย จากการนำเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยการไปเที่ยวสวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำของเครื่องเล่น ปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เสี่ยงอันตราย ดูแลให้เด็กใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เล่นเครื่องเล่น การไปเที่ยวสวนน้ำ ควรเลือกใช้บริการที่ได้มาตรฐาน ให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพ และดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด การไปเที่ยวสวนสนุก ควรปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย การไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า ไม่ควรให้เด็ก วิ่งเล่นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้า หรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้า ไม่ให้เด็กขึ้น – ลงบันไดเลื่อนตามลำพัง รวมถึงไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อน หรือเอานิ้วแหย่ตามช่องต่างๆ เพราะอาจได้รับอันตรายได้


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงปิดภาคเรียนผู้ปกครอง มักพาเด็กไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งความซุกซนของเด็ก และการไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้เสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากการนำเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ดังนี้ สวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำในการเล่นเครื่องเล่น โดยให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัยรวมถึงมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามข้อแนะนำและป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลการเล่นเครื่องเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยเหลือเด็กทันท่วงที ไม่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่น ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อาทิ รถไปตีลังกา เฮอริเคน เรือไวกิ้ง เพราะหากเด็กพลัดตก จะทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ดูแลเด็กให้ใช้อุปกรณ์นิรภัยทุกครั้งที่เล่นเครื่องเล่น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น สวนน้ำ เลือกใช้บริการสวนน้ำ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ lifeguard ดูแลการเล่นน้ำอย่างใกล้ชิด ให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมทางน้ำอาทิ เสื้อชูชีพ ห่วงยาง หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยพยุงตัวเด็กให้ลอยตัวรอการช่วยเหลือ ดูแลการเล่นน้ำของเด็กอย่างใกล้ชิด โดยเด็กต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นและเข้าถึงได้ทันที หากเด็กจมน้ำ จะช่วยเหลือได้ทันท่วงที สวนสัตว์ ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เด็กเข้าใกล้ ยื่นแขน ขา เข้าไปในกรงสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ และแหย่สัตว์ให้หงุดหงิด รวมถึงไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนราวเหล็กหรือขอบบ่อ เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย กรณีพาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์เปิด ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดกระจกรถและไม่ลงจากรถ เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย ห้างสรรพสินค้า ไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย อาทิ ลิฟต์ ลานจอดรถ บันไดเลื่อน ชั้นวางสินค้า ประตูเปิด – ปิดอัตโนมัติ ไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้า หรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้า เพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและรถเลื่อนไถล ทำให้เกิดอันตรายได้ ไม่ให้เด็กขึ้น – ลงบันไดเลื่อนตามลำพัง หากเป็นเด็กเล็ก ควรอุ้มแทนการจูงมือ หากเป็นเด็กโต ควรจับมือเด็กให้แน่น เพื่อป้องกันการพลัดตก ไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อน หรือเอานิ่วแหย่ตามช่องต่างๆ เพราะอาจถูกซี่บันไดเลื่อนหนีบได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุได้

Shares:
QR Code :
QR Code