ปภ.รายงานเหลือ3 จ.น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น

ที่มา: สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.


ปภ.รายงานเหลือ3 จ.น้ำท่วมแนวโน้มดีขึ้น thaihealth


แฟ้มภาพ


ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง


          นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.-22 ก.ย. ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินถล่มในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ น่าน,เชียงราย, ลำปาง, พะเยา, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน, หนองคาย, นครพนม, บึงกาฬ, เพชรบุรี, สกลนคร, นครนายก, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์,


          พิจิตร, กาฬสินธุ์, อุบลราชธานี, ปราจีนบุรี, สระบุรี, ลพบุรี, ฉะเชิงเทรา, สตูล และตราด ประชาชนได้รับผลกระทบ 232,052 คน ผู้มีเสียชีวิต 5 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 20 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด ลุ่มน้ำบางปะกง ได้แก่ นครนายก น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี, ปราจีนบุรี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง และ ฉะเชิงเทรา 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางคล้า อำเภอพนมสารคาม อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอราชสาส์น


          อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัด ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยสนับสนุนระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งได้กำชับ


          จังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ