‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า


‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย  thaihealth


‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย รวมกลุ่มเต้น ‘บาสโลบ’ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค


ทุกวันนี้พฤติกรรมของคนไทยไม่ว่าจะอยู่ในสังคมชนบทหรือสังคมเมืองก็มีพฤติกรรมในการบริโภคที่แทบไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการจับจ่ายซื้ออาหารที่ปรุงสำเร็จรูป ซื้อพืชผักหรือเนื้อสัตว์ที่มีสารเคมีปนเปื้อนจากการผลิตที่ไม่ปลอดภัยมาประกอบอาหาร ซึ่งเป็นความสะดวกของสังคมยุคใหม่ที่เน้นความรวดเร็ว ทุ่นแรง ไม่เสียเวลา จนลืมไปว่าความสะดวกรวดเร็วนั้นก็ต้องแลกมาด้วยสุขภาพของตัวผู้บริโภคเอง


ที่ชุมชนบ้านโหล๊ะหนุน ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรรม ทำนาสวนยางพารา และสวนผลไม้ ที่ปลูกผักไว้กินเองมีจำนวนไม่มากนักส่วนใหญ่ของกินของใช้ซื้อมาจากตลาดทั่วไป และยังขาดการออกกำลังกายเพราะเห็นว่าทำงานในไร่นาก็เหนื่อยมากพอแล้ว ทำให้ปัจจุบันสมาชิกชุมชนบางส่วนประสบกับปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าหากปล่อยให้สถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไปจะทำให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้น จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” โดยการสนับสนุนจากสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


จากปากคำของถาวร เรืองแก้ว กำนันตำบลอ่างทอง ซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อน เล่าว่าปัญหาสุขภาพเริ่มรุกมายังชุมชนเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคไม่แตกต่างจากคนในเมือง การทำเกษตรแบบใช้สารเคมีเสี่ยงต่อผู้ใช้และสภาพแวดล้อม ที่ประชุมหมู่บ้านมีความเห็นไปในทางเดียวกันว่าเริ่มต้นของการทำชุมชนให้น่าอยู่ทำในสิ่งที่ง่ายๆ ใกล้ตัวก่อน คือการออกกำลังกายควบคู่กับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนตัวแทนจากหลายฝ่ายเป็นกลไกในการขับเคลื่อนโครงการปรับเปลี่ยนสมาชิกในชุมชนให้สนใจรักษาสุขภาพ


‘บ้านโหล๊ะหนุน’ น่าอยู่ผู้คนตื่นตัวออกกำลังกาย  thaihealth


“เราได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของลูกบ้าน เฉพาะหมู่ 4 ที่เข้าร่วมโครงการชัดเจนมากผมวางเป้าหมายไว้ว่าต่อไปต้องเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งตำบล ผมบอกพี่น้องไปว่างบประมาณที่ได้รับมาจะไม่เห็นเป็นสิ่งของทั้งสิ้น แต่จะเห็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ความสามัคคี ความร่วมมือ การร่วมออกกำลังกายเพื่อลดอ้วนลดโรค และจะมีโครงการสุขภาวะอื่นๆ ตามมาซึ่งชาวบ้านเข้าใจดีและผมก็จะเอาข้อจำกัดในสมัยที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาแก้ไขปรับปรุงด้วย” กำนันถาวร กล่าว


ด้าน ญาราภรณ์ รักสกุล หนึ่งในแกนนำหมู่บ้าน ให้ข้อมูลว่าบ้านโหล๊ะหนุน หมู่4มีประชากรวัยทำงาน300กว่าคน จากการตรวจสอบข้อมูลจากโรงพยาบาลสุขภาพประจำตำบลอ่างทอง พบว่ามีคนอ้วนมากขึ้น เมื่อวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index : BMI)พบว่ามีค่าเกินมาตรฐาน194คน ถือว่าเป็นปัญหา จึงหยิบยกประเด็นการลดความอ้วน เพื่อไม่ให้เกิดโรคที่จะตามมา จึงวัดค่าต่างๆ ในร่างกายอย่างละเอียด หาวิธีแก้ไขเรื่องโภชนาการ อาหารที่ควรรับประทานควบคู่กับการออกกำลังกาย แนะนำให้ลดอาหารที่ใช้การทอดเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม ลดอาหารที่ปรุงใส่กะทิ และลดการอุ่นอาหาร เพราะพบว่าการอุ่นอาหารที่เหลือจะทำให้มีไขมันเพิ่มขึ้น ส่วนการออกกำลังกายปกติก็เป็นคนออกกำลังกายกับพี่สาวอยู่แล้ว จึงแสวงหาวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมและสามารถทำได้กับทุกคน จนพบว่าการเต้นจังหวะ“บาสโลบ”หรือ“บั๊ดสลบ”ที่นิยมในประเทศลาวสามารถนำมาปรับเป็นการเต้นออกกกำลังกายที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเป็นอย่างดี


“ตอนแรกก็หัดเต้นกับพี่สาวสองคน ต่อมาก็ชักชวนสมาชิกมาร่วมเต้น45 นาที ทุกเย็น จนทำให้สมาชิกหมู่บ้านอื่นที่อยู่ใกล้เคียงเห็นหมู่4เต้นก็มาร่วมออกกำลังกายด้วย หลังจากมีการออกกำลังกายเรามีการตรวจค่าBMIไป3ครั้ง พบว่าบางคนน้ำหนักลดลง บางคนยังไม่ลดแต่ร่างกายกระชับคล่องตัว เคลื่อนไหวร่างกายดีขึ้น แตกต่างจากเดิมที่ไปกรีดยางกลับมากินข้าว ดูทีวี นอน น้ำหนักเพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวนี้แข็งแรงขึ้น การเต้นบาสโลบผู้สูงอายุก็เต้นได้ การแต่งกายก็ง่ายๆ ใส่ผ้าถุงก็เต้นได้ ตอนนี้ตัวแทนหมู่4ได้ไปสอนที่เทศบาลให้เต้นด้วย ถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่สนุก สร้างความสุขให้แก่ผู้ออกกำลังกาย”แกนนำหมู่บ้านระบุ


ขณะที่ กฤตพร แก้วปราง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย กล่าวว่า ได้ชักชวนคนในหมู่บ้านให้มาร่วมกิจกรรมเต้นบาสโลบ เพื่อสร้างความแข็งแรง ลดน้ำหนัก ลดการไปหาหมอ ไม่เปลืองเวลาและไม่เปลืองเงินที่ต้องจ่ายค่ารักษาโรค และเห็นว่าการเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้เกิดความสามัคคี ได้ความสนุกได้ประโยชน์ ได้ในเรื่องสุขภาพ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ด้านสุขภาพทั้งอาหารการกิน และการออกกำลังกายที่เหมาะสม


“ผู้ชายอาจจะไม่ค่อยมีใครมาเต้นบาสโลบ แต่ผู้หญิงในหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่จะมาเกือบหมด ผู้ชายเขาก็มีกีฬาอื่นให้เล่น เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล ปั่นจักรยาน หรือการวิ่ง เป็นการออกกำลังกายตามความชอบของแต่ละคน แต่ผู้หญิงมากันเยอะ ฝนตกก็เต้นในที่มีหลังคาได้ ไม่มีปัญหาเรื่องฝนเลย”กฤตพร กล่าว


กิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นบาสโลบจะเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการให้เกิดความตื่นตัวและความสนใจในเรื่องสุขภาพของสมาชิกในชุมชนบ้านโหล๊ะหนุน สิ่งสำคัญก็คือได้ทำให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดเป็นพลังความร่วมมือ ซึ่งเป็นการปูทางที่จะต่อยอดโครงการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะอื่นๆ ต่อไป เพื่อทำให้บ้านโหล๊ะหนุนเป็นชุมชนน่าอยู่ผู้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย

Shares:
QR Code :
QR Code