บ้านหนังสืออัจฉริยะ แหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวประชาชน

 

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “บ้านหนังสืออัจฉริยะ” จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ พร้อมด้วยนายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา นายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา นายกุลธร เลิศสุริยะกุลผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาหลักสูตร กศน. ผู้บริหารสถานศึกษากศน.ทุกอำเภอ นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ประชาชน นักเรียนและนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการ “บ้านหนังสืออัจฉริยะ”

นายพยุงศักดิ์ บำรุงรัฐ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “บ้านหนังสืออัจฉริยะ คือบ้านที่จัดสถานที่หรือมุมของบ้านเป็นที่อ่านหนังสือ และเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้อ่าน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือรายปักษ์ รวมถึงหนังสืออื่นๆ เสริมความต้องการของประชาชนในพื้นที่นั้นๆ

ด้านนายไพฑูรย์ ปุญญะประยูร กล่าวว่า ตนเองชอบอ่านหนังสือ จึงได้เริ่มเปิดบ้านมาตั้งแต่ปี2553 กระทั่งได้รับรางวัลบ้านหนังสือดีเด่นระดับประเทศ วันนี้ตนเองและครอบครัว“บ้านปุญญะ” ดีใจที่บ้านหลังนี้ได้รับเกียรติให้เป็นต้นแบบของบ้านหนังสืออื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น และทุกหมู่บ้านในจังหวัดฉะเชิงเทรา“หนังสือทุกเล่มจะมีมูลค่าได้ต่อเมื่อมีการหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่าน

 

 

ที่มา : แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

Shares:
QR Code :
QR Code