บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552

 บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย ในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552 

 

วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2552

tobacco health warnings

บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  โทร. 0-2278-1828

ต้องการคำแนะนำ และกำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่

โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

  

 

 

นี่คือความจริง

บริษัทบุหรี่ออกแบบซองบุหรี่ให้ดูเท่

แต่ในความเป็นจริง การสูบบุหรี่ทำให้ป่วยและเสียชีวิต

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

ควันบุหรี่ทำร้ายเด็กเล็ก

การสูบบุหรี่ระหว่างตั้งครรภ์

เพิ่มความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

ควันบุหรี่ทำให้เส้นเลือดในสมองอุดตัน

ทำให้สมองขาดเลือดเกิดอัมพาต

ทำให้พิการและเสียชีวิต

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

สารพิษในควันบุหรี่

ทำให้แก่ก่อนวัย

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

เป็นอันตรายต่อแม่และทารกทำให้คลอดก่อนกำหนดและเสียชีวิต

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

ทำให้ตาบอดโดยทำให้เกิดความเสียหายที่ส่วนหลังของตา

และยังทำให้เกิดต้อกระจก

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปาก

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

ทำให้เกิดมะเร็งลำคอ

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

ทำให้เกิดโรคในช่องปาก

ทำให้เกิดมะเร็งในช่องปาก

และฟันหลุดล่วง

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

การสูบบุหรี่

ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบและปอดบวม

เลิกบุหรี่  โทร. 1600 quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

 

 

ข้อมูลสำรวจจากทั่วโลกพบว่า เยาวชนที่ติดบุหรี่ส่วนใหญ่จะเริ่มสูบบุหรี่ก่อนอายุ 18 ปี

หนึ่งในสี่ของเด็กเหล่านี้เริ่มทดลองสูบก่อนอายุ 10 ขวบ

ยิ่งอายุที่ทดลองสูบบุหรี่ยิ่งน้อย โอกาสที่จะติดบุหรี่จะยิ่งมากและจะยิ่งเลิกสูบยาก

เลิกบุหรี่  โทร. 1600  quitline สายนี้ปลอดบุหรี่

 

ธนาคารโลกระบุว่า

  ในแต่ละวันมีเด็กติดบุหรี่ใหม่       82,000   ถึง   99,000 คน

   เป็นเด็กจากประเทศพัฒนาแล้ว   14,000   ถึง   15,000  คน

   จากประเทศกำลังพัฒนา              68,000   ถึง   84,000 คน

  เด็กๆ ที่มีชีวิตในโลกขณะนี้ 250 ล้านคน  จะเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ในอนาคต

 

การได้รับควันบุหรี่ในวัยรุ่น

       เพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอดเมื่อเป็นผู้ใหญ่

       เพิ่มความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินหายใจ  หืดจับรุนแรง

       ทำให้พัฒนาการของปอดด้อยลง

 

การสูบบุหรี่ในวัยรุ่นหญิง

       เพิ่มความเสี่ยงประจำเดือนมาไม่ปกติ

       มักจะเป็นคนที่ซึมเศร้ามากกว่าคนไม่สูบ

       การเริ่มติดบุหรี่ไม่มีความสัมพันธ์กับการที่ทำให้หนักลด

 

สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการใช้บุหรี่ของเยาวชน

       การสูบบุหรี่ของพ่อ แม่  และเพื่อน

       การขาดความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่

       การรับรู้มาตรการทางการตลาดของธุรกิจยาสูบ

       อยู่ในครอบครัวที่ยากจน

       เพื่อนหรือพี่น้องสนับสนุนการสูบบุหรี่

       ความง่ายในการได้บุหรี่มา เช่น มีบุหรี่ในบ้าน บุหรี่ราคาถูก

       พ่อแม่ไม่ว่าอะไรลูกที่ทดลองหรือสูบบุหรี่

       ขาดทักษะในการปฏิเสธการชักชวนของเพื่อน

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

 

 

 

update 06-05-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code