‘บุรีรัมย์’ จัดทำโครงการนวดเท้ากดจุด หยุดบุหรี่

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


'บุรีรัมย์' จัดทำโครงการนวดเท้ากดจุด หยุดบุหรี่ thaihealth


รพ.สต.หนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ จัดทำโครงการนวดเท้ากดจุดหยุดบุหรี่ มีผู้สนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมากและสามารถหยุดบุหรี่ได้จริง


วันนี้ (30 พ.ค. 60) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำโครงการคนเมืองไผ่ร่วมใจลดละเลิกบุหรี่ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการนวดกดจุดที่ฝ่าเท้า โดยผู้ที่สมัครใจ หรือมีความตั้งใจที่จะเลิกบุหรี่ ต้องนวดฝ่าเท้าต่อเนื่องทุกๆ 3 วัน


นายศิวาฤทธิ์ ปรีชาพูด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ กล่าวว่า จากการทำแบบสำรวจพบว่าประชากรในตำบลเมืองไผ่กว่า 3,000 คน เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่สูบบุหรี่ จึงได้ร่วมกับชุมชน ผู้ทำท้องที่ ท้องถิ่น อสม. จัดทำโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ซึ่งมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยบุหรี่ และมีนวัตกรรมที่ทำได้ง่ายคือการนวดกดจุดที่เท้าเพื่อไม่ให้รู้สึกอยากสูบบุหรี่ ในช่วงแรกเริ่มโครงการมีผู้สูบบุหรี่เข้าร่วมจำนวน 389 คน ผลปรากฏว่า เลิกได้ 1 เดือน จำนวน 294 คน  เลิกได้ 3 เดือน จำนวน 58 คน และเลิกได้ 6 เดือนหรือเลิกขาดจำนวน 37 คน และพบว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการต้องมีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่อยู่เดิมแล้ว และจะต้องเข้ารับการนวดกดจุดที่ฝ่าเท้าทุกๆ 3 วันต่อเนื่องจึงจะเห็นผล เลิกได้จริง ขณะนี้ได้มีขยายเครือข่ายในอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบุกระสัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามใหญ่ รวมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ไผ่ รวมเป็น 3 แห่ง ส่วนผู้ที่สนใจต้องการเลิกสูบบุหรี่โดยวิธีนวดกดจุดที่ผ่าเท้าสามารถไปติดต่อขอคำแนะนำได้


ขณะที่ นายทองมา ธรรมดา อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลเมืองไผ่ กล่าวว่า เดิมเป็นคนที่สูบบุหรี่วันละ 1 ซอง  ได้เข้าร่วมโครงการก็เริ่มสูบลดลงเหลือวันละ 2-3 มวน เมื่อเข้ารับการนวดกดจุดติดต่อกันเรื่อยๆ ทำให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ขาดขณะนี้ และเคยลองกลับไปสูบอีกมีความรู้สึกระคายคอ คล้ายจะมีอาเจียน และไม่รู้สึกอยากสูบอีกต่อไป ซึ่งคนที่จะเลิกได้ต้องมีใจอยากเลิกอยู่แล้วด้วยเพราะต้องมีเวลาเดินทางไปนวดอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code