บุกสำรวจ มรภ.ร้านเหล้าเพียบ

ผู้สื่อข่าว “มติชน” รายงานเมื่อวันที่ 26 มกราคม ถึงการสำรวจบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) จันทรเกษม หนึ่งใน 15 มหาวิทยาลัยนำร่องพื้นที่ปลอดน้ำเมาหรือโซนนิ่งควบคุมร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 500 เมตร เพื่อเป็นแบบอย่างสำหรับสถานศึกษาอื่นๆ พบว่า ภายในรัศมี 500 เมตร มีร้านเหล้าปั่นและร้านคาราโอเกะประมาณ 20 ร้าน ทั้งฝั่งเดียวกับ มรภ. และฝั่งตรงข้าม แม้ทางมหาวิทยาลัยจะออกมาตรการควบคุมพื้นที่ปลอดเหล้า แต่ไม่ส่งผลกระทบกับทางร้านค้าเหล่านี้มากนัก

ทางด้านนายพิเชษฐ ถูกจิตร หัวหน้างานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า มพ.ทำงานร่วมกับหน่วยราชการหลายแห่งใน จ.พะเยา ในรูปของคณะอนุกรรมทำกิจกรรมเรื่องการรณรงค์เกี่ยวกับแอลกอฮอล์และอบายมุข อาทิฝ่ายปกครองจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดสรรพสามิต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นอกจากนี้กองกิจการนิสิต มพ. ยังจัดทำโครงการมหาวิทยาลัยเสริมสร้างสุขภาพได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) เริ่มรณรงค์ตั้งแต่ปี 2551เป็นต้นมา

นายพิเชษฐกล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลของสรรพสามิตพื้นที่พะเยา ร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบๆ มพ. รัศมีประมาณ 200 เมตร มี 2 ประเภท คือ 1. ร้านค้าจำหน่ายของชำที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือผสมแอลกอฮอล์ ประมาณ 40 ร้าน 2. สถานบันเทิงมีกว่า 10 ร้าน

นายพิเชษฐกล่าวว่า ฝ่ายศึกษาวิจัยพฤติกรรมของนิสิตที่ชอบดื่ม พบมีปริมาณเพียงร้อยละ 0.28 ของนิสิตทั้งหมด 12,000 คน แต่สิ่งที่น่าห่วงคือ ผลที่ตามมาหลังการดื่มเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือผลกระทบกับการเรียนแต่มีจำนวนน้อยกลุ่มนิสิตที่เที่ยวหรือดื่มพบในกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เนื่องจากอยู่หอพักด้านนอกส่วนนิสิตชั้นปีที่ 1 พักหอในสถาบัน ผลกระทบของร้านเหล้าที่เกิดกับนิสิตคือร้านจะอยู่ใกล้หอพักบางครั้งส่งเสียงดัง นิสิตไม่ได้พักผ่อน ทำให้นิสิตและเจ้าของหอพักเดือดร้อนไปด้วย

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) กล่าวว่า เห็นด้วยกับเครือข่ายนักศึกษา และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา ร่วมผลักดันการออกร่างกฎหมายโซนนิ่งพื้นที่ร้านเหล้ารอบสถานศึกษา โดยให้ร้านเหล้าห่างจากสถานศึกษาอย่างน้อย 500 เมตร สำหรับ มพ. มีกฎระเบียบเข้มงวด หากพบนิสิตดื่มเหล้าในสถาบันและจับกุมได้ 2 ครั้ง จะถูกไล่ออกพ้นสภาพจากการเป็นนิสิต ในรายที่กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะถูกตัดเงินกู้ทันที

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code