บึงกาฬ จังหวัดไฟแรง เตรียมความพร้อม ประเพณีแข่งเรือยาว ไทย-ลาว (ปลอดเหล้า – เบียร์)

 

บึงกาฬ จังหวัดน้องใหม่ไฟแรง เตรียมความพร้อม ประเพณีแข่งเรือยาว ไทย-ลาว (ปลอดเหล้า – เบียร์)

 

เช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา นายวิษณุ ศรีทะวงษ์ ผู้จัดการแผนทุนฯ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เพื่อหารือเรื่องการเตรียมการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือยาวซึ่ง จังหวัดบึงกาฬร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เทศบาลตำบลบึงกาฬ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี ได้กำหนดจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2555 ณ บริเวณริมโขงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งทางสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจะได้เข้ามาเป็นองค์กรร่วมจัดงาน และขับเคลื่อนให้เป็นงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย – ลาว (ปลอดเหล้า – เบียร์)

หลังจากนั้นวันที่ 15 กันยายน 2555 ในที่ประชุมคณะกรรมการจัดงาน นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีในปีนี้ ประกอบไปด้วยการแข่งขัน 3 ประเภทด้วยกัน คือ เรือยาวใหญ่ประเภททั่วไป 50-55 ฝีพาย เรือยาวใหญ่ประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬ 50-55 ฝีพาย และเรือยาวเล็กประเภทภายในจังหวัดบึงกาฬ 20-25 ฝีพาย ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากฝีพายจากภาคต่างๆ อาทิเช่น ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน และฝีพายจากแขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานประเพณี สานสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย – สปป.ลาว และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ผอ.ททท.อุดรธานี ได้กล่าวอีกว่า นอกจากจะได้ชมความสามารถของฝีพายแต่ละลำแล้ว ภายในงานยังจะได้รับความสนุกสนานจากกองเชียร์ของเรือแต่ละลำ พร้อมทั้งได้เห็นถึงพลังของความสามัคคีของฝีพาย รวมไปถึงสายสัมพันธ์อันดีระหว่างสองฝั่งโขงของประเทศไทย และสปป.ลาวอีกด้วย ทั้งนี้ในปีนี้ ขอประกาศและเชิญชวนให้หน่วยงานร่วมจัด และผู้เข้าร่วมงาน รวมถึงนักท่องเที่ยว งดดื่ม งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน บริเวณงาน

 

 

ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน 

โดย : นาย ศุภฤกษ์  ต่อพันธุ์  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code