บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ป้องกัน มือ เท้า ปาก

ที่มา : มติชนออนไลน์ 


บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ป้องกัน มือ เท้า ปาก thaihealth


แฟ้มภาพ


มือเท้าปากลุกลามทั่วอีสานล่างกว่า 2 พันราย โคราชจัดบิ๊กคลีนนิ่ง ให้ความรู้ครูป้องกันโรค


ที่โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านประโดก -โคกไผ่ (สถิตย์วิริยคุณ) ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประโดก –โคกไผ่ ฯ พร้อมนางเขมจิรา พานิชนอก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โพนสูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ป้องกันโรค มือ เท้า ปาก โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการเฝ้าระวังป้องกันโรค พร้อมสาธิตวิธีการใช้หน้ากากอนามัย รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่อาจเสี่ยงป่วยเป็นโรค ให้แก่ผู้ปกครอง และบุคลากรการเรียนการสอน จากนั้นได้ร่วมทำความสะอาดอาคารสถานที่ ห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน การสอน และของเล่นเด็ก ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค


นายเสน่ห์ เปิดเผยว่า สถานศึกษาได้จัดกิจดรรมดูแลสุขอนามัย โดยทำความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์การเรียน การสอน รวมทั้งคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นประจำ เพื่อสกัดพาหะนำเชื้อโรค แม้นยังไม่พบผู้ป่วย แต่สถานศึกษาในละแวกใกล้เคียง ในรัศมี 2 กิโลเมตร พบผู้ป่วยกันอย่างต่อเนื่อง จึงจัดกิจกรรมเชิงรุก โดยเชิญนักวิชาการสาธารณสุขมาให้ความรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง สร้างสุขภาพที่ดีของบุตรหลาน


ด้านนายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 (สคร.9 ) นครราชสีมา กล่าวว่า สถานการณ์โรคมือเท้าปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 จากกลุ่มระบาดวิทยา สคร.9 เขตนครชัยบุรินทร์ พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ทั้งสิ้น 2,128 ราย แยกเป็น จ.นครราชสีมา จำนวน 1,184 ราย จ.บุรีรัมย์ 378 ราย จ.สุรินทร์ 276 ราย และ จ.ชัยภูมิ 290 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต


รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้พบเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนประถมชื่อดังในเขตเมือง นครราชสีมา ทั้งสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชน ได้ล้มป่วยเป็นโรคมือเท้าปากกันอย่างต่อเนื่อง บางแห่งต้องสั่งหยุดเรียน 7-10 วัน และพยายามปกปิดข้อมูลเกรงจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องลงพื้นที่เข้าไปควบคุมการแพร่เชื้อ

Shares:
QR Code :
QR Code