บางเขนเตือนระวังไฟผลาญ

ที่มา : แนวหน้า


บางเขนเตือนระวังไฟผลาญ thaihealth


แฟ้มภาพ


ผอ.เขตบางเขนเตือนฤดูหนาว อากาศแห้ง เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เลี่ยงการกระทำการล่อแหลมต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้


นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการเขตบางเขน กล่าวว่าด้วยในช่วงนี้เป็นฤดูหนาว สภาพอากาศแห้ง ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยได้ง่าย เพื่อป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยเพิ่มความระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันสำคัญ อาทิ เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ฯลฯ ให้มากขึ้น หลีกเลี่ยงการกระทำการล่อแหลมต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจตราสายไฟเก่าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ดับธูปเทียนบูชาพระก่อนออกจากบ้านพักอาศัย เก็บของเครื่องใช้ที่หมดความจำเป็นหรือจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะอาจเป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดีอีกทั้งขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินรกร้างว่างเปล่าช่วยกันดูแล อย่าให้มีหญ้าแห้งอันเป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ และลุกลามทำให้บ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้


สำนักงานเขตบางเขน จึงขอเรียนประชาสัมพันธ์ หากท่านพบเห็นผู้ใดจุดไฟเผาหญ้าในที่รกร้างว่างเปล่าหรือพบเหตุเพลิงไหม้ กรุณาแจ้งสถานีดับเพลิงบางเขนหมายเลขโทรศัพท์ 02-5211557 หรือขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำของสำนักงานเขตบางเขน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5210666ต่อ 5883, 5884

Shares:
QR Code :
QR Code