บางกอกกำลังดี ที่ฝั่งธน พื้นที่สร้างสรรค์มีชีวิต

LINE_ALBUM_บางกอกน้อย_220721_2

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2565 ที่สวนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาล “บางกอกกำลังดี…ที่ฝั่งธน” ภายใต้แนวคิด “พื้นที่สร้างสรรค์มีชีวิต” ถือเป็น 1 ใน 66 พื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายบางกอกกำลังดี ได้ริเริ่มขึ้น สอดคล้องกับการทำงานของ กทม. ที่มุ่งทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีดนตรีฟังทั่วเมือง โดยเฉพาะการเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชน ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า กทม. พร้อมผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่เรียนรู้อีก 50 แห่งในกรุงเทพฯ ที่ใกล้ชุมชน สะดวก และปลอดภัย โดยบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน จัดตั้งคณะทำงานร่วมในการขับเคลื่อนพื้นที่เรียนรู้ได้จริงและยั่งยืน มุ่งสร้างเด็กให้มีคุณภาพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความก้าวหน้าในชีวิตและสังคมไทย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=267421

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ