น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ฉลองพุทธชยันตี

น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ฉลองพุทธชยันตี

ขอนแก่น หนุนอำเภอน้ำพอง พื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ เพื่อฉลองพุทธชยันตี  2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลสู่สังคมอยู่ดีมีสุขให้น่าอยู่ที่สุดในโลก  

นายพยัต ชาญประเสริฐนายพยัต ชาญประเสริฐ รอง ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า เวลานี้ จ.ขอนแก่น กำลังสนับสนุนให้อำเภอน้ำพองเป็นพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่เพื่อฉลองพุทธชยันตี  2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ถวายเป็นพระราชกุศลสู่สังคมอยู่ดีมีสุขให้น่าอยู่ที่สุดในโลก

โดยพระราชปริยัติโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุชัย บุตรสาระ นอภ.น้ำพอง ประธานฝ่ายฆราวาส ลงนามบันทึกข้อ ตกลงความร่วมมือ “อำเภอน้ำพองพื้นที่ต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี สนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงถวายเป็นพระราชกุศลสู่สังคมอยู่ดีมีสุข พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบให้น่าอยู่ที่สุดในโลก” พิธีลงนามได้จัดขึ้นที่วัดหนองกุง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น เมื่อกลางเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ท่ามกลางผู้มาร่วมงานกว่า 500 คน เป็นสักขีพยาน

น้ำพองต้นแบบปลอดเหล้า-บุหรี่ฉลองพุทธชยันตี

นายสุชัย กล่าวว่า การดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการประสานความร่วมมือของเครือข่ายสงฆ์และประชาชนชาวชุมชนของ อ.น้ำพอง ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนในพื้นที่ อ.น้ำพอง ทุกภาคส่วนจำนวน 168 หมู่บ้าน 12 ตำบล ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนไม่เจ็บ ไม่ป่วย มีความอยู่ดีมีสุข ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2543 ทั้งนี้โดยการสนับสนุนเพิ่มเติมของศูนย์แก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ให้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่อยมา ที่สำคัญเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในปีมหามงคลด้วย

นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ขณะที่ นพ.พิเชฏฐ ลีละพันธ์เมธา ผอ.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ สสส. ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้ง 7 โรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย และเบาหวาน รวมทั้งผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ระหว่างการให้เคมีบำบัด และผู้สูงอายุที่อายุเกิน 65 ปีทุกคน รวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ โดยกำหนดฉีดในช่วงเดือน มิ.ย.จนถึงเดือนก.ย. นี้ และผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวสามารถติดต่อขอฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดให้เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล จะพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อโทรฯสายด่วน สปสช. 1330 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code