นิทรรศการ ลดพุง…ลดโรค ต่อยอดภารกิจ ‘ลดอ้วน’

          สสส.เปิด “นิทรรศการ ลดพุง…ลดโรค” ต่อยอดภารกิจ “ลดอ้วน” สร้างพื้นที่เรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เผยรอบ 18 ปี คนไทยอ้วนเพิ่ม 3 เท่า เด็กอ้วนส่วนใหญ่กินน้ำตาลสูง 10 ช้อนชา/วัน ชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพ ชมนิทรรศการฟรี 24 ก.ค.– 31 ต.ค.นี้


 /data/content/25160/cms/e_cdeiklmptu17.jpg


         เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในพิธีเปิด นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค … The Exhibition” ว่า จากสถิติพบว่า สัดส่วนของผู้ที่มีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบ ปี 2547 และ ปี 2552 พบว่าผู้ที่มีภาวะอ้วน เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 28.7 เป็นร้อยละ 34.7 ส่วนผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง เพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 26.1 เป็นร้อยละ 32.1 และหากย้อนดูข้อมูลของประเทศไทยในรอบ 18 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีคนอ้วนเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า นอกจากนี้ในกลุ่มเด็กที่มีอายุระหว่าง 6-12 ปี มีภาวะอ้วนถึงร้อยละ 12.6 และมีพฤติกรรมการบริโภคน้ำตาลสูงถึง 10 ช้อนชา/วัน ดังนั้น การลดภาวะอ้วน และน้ำหนักเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็ก ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์และเป้าหมายสำคัญในการทำงานของ สสส.


          รศ.จุมพล กล่าวต่อว่า สสส. ดำเนินการแก้ปัญหาหลายด้านโดยเน้นเพิ่มกิจกรรมทางกาย ควบคู่กับการบริโภคอาหารที่เหมาะสม ทั้งองค์ความรู้ กิจกรรม การสื่อสาร และการพัฒนาต้นแบบ ได้แก่ 1. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสมวัยตามกลุ่มเป้าหมาย โดยสนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุ มีกิจกรรมทางกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และลดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน 2. การส่งเสริมการสื่อสารสังคมผ่านรายการและแคมเปญ อาทิ รายการ NCDs Reality (เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง) รายการชีวิตลิขิตโรค รายการองค์กรซ่อนอ้วนภาค 2 และภาพยนตร์โฆษณาลดพุงลดโรค เป็นต้น 3. สนับสนุนการบริโภคผักและผลไม้ เมนูอาหารสุขภาพสำหรับเด็ก และการจัดปัจจัยแวดล้อมด้านอาหารสุขภาวะในโรงเรียน


/data/content/25160/cms/e_dfnqstv12567.jpg


          ด้าน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า นิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค The Exhibition” ที่ สสส. ร่วมกับเครือข่ายคนไทยไร้พุง และภาคีเครือข่ายครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างเสริมสุขภาพ ที่มุ่งหวังให้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เรียนรู้และตระหนักถึงภาวะโรคอ้วน และน้ำหนักเกิน รวมไปถึงการให้ความรู้ในการตรวจเช็คตนเอง และรับรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จากการบริโภคอาหารหวาน/มัน/เค็มเกินความพอดี พร้อมทั้งแนะนําการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และการออกกําลังกาย ที่สามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจําวันและนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต


/data/content/25160/cms/e_bdfhikqrw147.jpg


          ทพ.กฤษดา กล่าวอีกว่า สำหรับนิทรรศการ “ลดพุง ลดโรค” แบ่งเป็น 3 โซน ได้แก่ 1. Fat Check Station โซนนี้จะแนะนำให้รู้จักโรคอ้วนลงพุง และวิธีการเช็คตนเองอย่างง่ายๆ ด้วยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และวัดรอบเอว 2. You are What You Eat มาสำรวจพฤติกรรมการกินในชีวิตประจำวัน เรียนรู้วิธีการอ่านฉลากโภชนาการ และรู้ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับร่างกายจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพ (ทัวร์อวัยวะ) 3. Fit Fight Fat แนะนำทางรอดจากโรคอ้วนลงพุง ด้วยหลัก 3 อ. ได้แก่ อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์ การแนะนำการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โดยเน้นลดหวาน มัน เค็ม และการกินถูกส่วน 2:1:1 เพิ่มผัก/ผลไม้ และการแนะนำรูปแบบการออกกำลังกายที่หลากหลาย


          ทั้งนี้ จะมีการจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่ 24 ก.ค. – 31 ต.ค. 2557  ณ โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ทุกวันอังคาร – เสาร์ เวลา 10.00 – 17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้จะมีนิทรรศการสัญจร ในกรุงเทพฯ เริ่มเดือนก.ย.57 และสัญจรไปยังต่างจังหวัด เริ่มเดือน พ.ย. 57 สอบถามรายละเอียดได้ที่ [email protected] หรือ โทร. 083-098 1805-6


 


 


          ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

Shares:
QR Code :
QR Code