นำร่องนักเรียนแกนนำปลอดบุหรี่ – สารเสพติด

           สร้างคน พัฒนาชาติ จัดอบรมนักเรียนแกนนำปลอดบุหรี่ สารเสพติด นำร่องโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เกาะขนุน

           /data/content/19670/cms/bfknpstuwx15.jpg

          เมื่อเร็วๆ นี้ ทางโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ ร่วมกับ “ทัพองค์ดำ” ป.พัน 12 รอ. กองทัพบก, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), สาธารณสุขตำบลเกาะขนุน และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมจัด “กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำปลอดบุหรี่/สารเสพติด” ที่โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา หวังผลักดันให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ สร้างความรัก ความสามัคคี จากเยาวชน ครอบครัว จุดเริ่มต้นของสังคม

          คุณพรสันต์ สอนเพ็ง ผู้จัดการโครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน กลุ่มบริษัทชัยโย ทริปเปิ้ลเอ กล่าวว่า “กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำปลอดบุหรี่/สารเสพติด” “เป็นอีกหนึ่งในโครงการส่งเสริมการศึกษาสร้างคน พัฒนาชาติ ซึ่งอยู่ในโครงการ CSR จัดกิจกรรม/data/content/19670/cms/efghiklnsy12.pngชุมชนสัมพันธ์รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า เกาะขนุน ที่บริษัทมุ่งเน้นให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดมาโดยตลอด โดยทาง ผอ.นิรมล โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก หมู่ 3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้ขอการสนับสนุนมาทางเราก็มีความยินดีอย่างมาก และถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติด เราจึงขอความร่วมมือไปยังกองทัพบก หน่วยทหาร “ทัพองค์ดำ” ป.พัน.12 รอ. ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ดีที่สุดหน่วยหนึ่งของกองทัพบก มีความเชี่ยวชาญในการจัดอบรมแบบบูรณาการมากว่า 10 ปี จนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีหน่วยงานต่างๆ พร้อมร่วมสนับสนุนอีกหลายแห่ง ทั้งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฯลฯ ดังนั้น ความสำเร็จของการอบรมครั้งนี้ จึงมีความเห็นพ้องต้องกันจากหน่วยงานต่างๆ ที่จะร่วมจัดทำอย่างบูรณาการต่อเนื่อง เพื่อความยั่งยืน เพื่อผลักดันให้โรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก เป็นโรงเรียนต้นแบบของการปลอดบุหรี่-สารเสพติด เพื่อต่อยอดขยายกระจายไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัด”

          นายอำเภอสมศักดิ์ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า “กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำปลอดบุหรี่ สารเสพติดนี้ เป็นกิจกรรมที่ดีมากที่จะช่วยให้ปัญหายาเสพติดหมดไปจากพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอพนมสารคาม ถือเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจด้านปัญหายาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชน เป็นการแก้ปัญหาตั้งแต่พื้นฐาน รู้ถึงโทษของยาเสพติด ทั้งบุหรี่และยาเสพติดอื่นๆ ที่นับวันยิ่งจะเข้ามารุกคืบอยู่ในชุมชนมากขึ้นอย่างไม่รู้ตัว ซึ่งผมเองก็อยากให้พื้นที่ตำบลเกาะขนุน โดยโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็กนี้ เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดยาเสพติด และขยายไปทั่วพื้นที่ เหมือนกับตำบลบ้านซ่อง ที่เป็นชุมชนต้นแบบ ชุมชนเข้มแข็งของอำเภอในปัจจุบัน ผมมีความปรารถนาจะให้อำเภอพนมสารคามหมดปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ขณะเดียวกันประชาชนก็อยู่ดีกินดีอยู่อย่างพอเพียง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งทุกคนควรยึดถือไว้เป็นแบบในการดำเนินชีวิต และถ้าสามารถทำได้ ปัญหาด้านต่างๆ ก็คงหมดไปจากแผ่นดินไทยแน่นอน”

          ด้าน พ.ท.กฤษณพล โภชนดา ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 12 รักษาพระองค์ หรือที่รู้จักในนาม “ทัพองค์ดำ” กล่าวว่า “ได้รับการประสานงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด เกาะขนุน ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งทางหน่วยก็มีความยินดีอย่างมาก เพราะสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานของ “ทัพองค์ดำ” อยู่แล้วที่ผ่านมาตั้งแต่ ปี 2540 ที่เริ่มก่อตั้ง “ทัพองค์ดำ” ก็ดำเนินการโครงการทำความดีเพื่อแผ่นดินในทุกรูปแบบ และมุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัว ส่งเสริมการศึกษา สร้างคน สร้างเยาวชน สร้างชาติ โดยเฉพาะเพื่อลดปัญหายา/data/content/19670/cms/bgjklow13478.jpgเสพติด ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ หากมีการเริ่มต้นที่ชุมชน ครอบครัว เยาวชน ด้วยการให้ความรู้ การปลูกฝังตั้งแต่เด็ก และรวมถึงครอบครัว ก็จะสามารถช่วยลดปัญหายาเสพติดลงได้อย่างตรงจุด

          ทั้งนี้ ทางหน่วยมีจุดเริ่มต้นเมื่อ 15 ปีก่อน จากที่ได้เป็นหัวหน้าหน่วย และได้จัดอบรมเข้าค่ายให้น้องๆ ทหารประจำการ และประชาชนรอบพื้นที่ค่ายปราจีนบุรีเข้าค่ายพักแรมเรียนรู้ทักษะพัฒนาชีวิตของ สำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดแบบบูรณาการ ปรากฏว่าประสบความสำเร็จอย่างมาก จึงจัดมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 จนเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแบบปากต่อปาก และได้จัดนอกสถานที่ คือ บ้านผางามรีสอร์ท จนชื่อเสียงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น กระทั่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ติดต่อให้หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อจัดอบรมแบบบูรณาการเพื่อต่อสู้กับยาเสพติดเรื่อยมา นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างบูรณาการ เพื่อผลักดันให้ทุกพื้นที่ปลอดปัญหายาเสพติด สร้างความรัก ความสามัคคีในครอบครัว จุดเริ่มต้นของสังคม โดยทางหน่วยทหารหน่วย “ทัพองค์ดำ” ยึดถือมาโดยตลอดคือ การร่วมสร้างความดีทุกรูปแบบเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ละครั้งจึงไม่รู้สึกเหนื่อยและย่อท้อ ตรงกันข้ามมีแต่ความปราบปลื้ม และภาคภูมิใจอยู่เสมอที่ได้ทำความดีถวายพระองค์ท่าน

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

Shares:
QR Code :
QR Code