“นาทีฉุกเฉิน” คว้ารางวัล “Family Awards 2012” เป็นครั้งที่ 2

 

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) มอบรางวัล “รายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว ปี 4 : family awards 2012” ประเภท น18+ ให้แก่ “รายการนาทีฉุกเฉิน” โดยมี คุณชวลิต พงษ์สุขเวชกุล เข้ารับมอบรางวัล ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันก่อน

เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ (คฝส.) เกิดจากการรวมตัวของครอบครัวอาสาฯ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

และจากที่เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ได้จัดทำการสำรวจความคิดเห็นผู้ชมทั่วประเทศ เรื่องรายการโทรทัศน์ในดวงใจครอบครัว (family poll) ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 4 และในปีนี้ผลการลงสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศ ได้รับความคิดเห็นมาจำนวนทั้งสิ้น 9,265 ชุด เครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ได้สรุปและนำมามอบรางวัลเพื่อสร้างกำลังใจให้กับรายการที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัย ซึ่งผลการตัดสิน รายการนาทีฉุกเฉิน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ได้รับรางวัลประเภท น 18+ จำนวน 1 รางวัล จากทั้งสิ้น 12 รางวัล ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่รายการนาทีฉุกเฉินสามารถคว้ารางวัล family awards มาได้โดยในปี 2009 เคยได้รับรางวัลในด้านส่งเสริมทักษะชีวิต สร้างความภาคภูมิใจให้ทางบริษัทเป็นอย่างยิ่ง

คุณชวลิต พงษ์สุขเวชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และโปรดิวเซอร์รายการนาทีฉุกเฉิน กล่าวว่า “ต้องขอขอบคุณเครือข่ายครอบครัวเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ ที่มอบรางวัลนี้ให้กับเรา และขอขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ที่ให้พื้นที่เวลาในการออกอากาศ ทางรายการนาทีฉุกเฉิน จะเดินหน้าผลิตผลงานคุณภาพเช่นนี้เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ชมต่อไปครับ”

รายการนาทีฉุกเฉิน เป็นการนำเสนอเหตุการณ์จริงของผู้ชมทางบ้านที่ตกอยู่ในภาวะฉุกเฉิน และมีอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงๆ ที่นำมาบอกต่อให้สังคมได้รับรู้ เพื่อเป็นการเตือนภัยและป้องกัน ติดตามชมได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.20-22.30 น. ทาง ททบ.5

 

 

 

ที่มา : ไทยพีอาร์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ