นักวิชาการเผยเด็กไทยไร้ของเล่นคุณภาพ

นักวิชาการเผยเด็กไทยไร้ของเล่นคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาสมองล่าช้า

นักวิชาการเผยเด็กไทยไร้ของเล่นคุณภาพส่งผลต่อการพัฒนาสมองล่าช้า

รศ.พญ.นิชรา เรืองดารกานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า เด็กไทยมีพัฒนาโดยรวมล่าช้าในช่วงแรกเกิด-6 ปี และการพัฒนาด้านภาษาของเด็กไทยค่อนข้างล่าช้า ส่งผลในการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวของเด็กน้อยลง สิ่งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก คือของเล่น แต่พ่อแม่ยุคใหม่ มักจะซื้อของเล่นโดยหวังเพียงเด็กจะไม่มากวน ปล่อยให้เด็กอยู่กับของเล่นอิเล็กทรอนิก หรือไอแพด ไอโฟนการเล่นของเล่นต้องเหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก การหมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมหรือของเล่นประเภทเดียวนานๆ อาจทำให้เด็กมีประสยการณ์ในเรื่องอื่นๆ ลดลง ซึ่งหมายถึงขาดการเชื่อมโยงของสมองส่วนต่างๆ ที่ควรจะเป็น

นางพรพิไล เลิศวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับการทำงานของสมอง กล่าวว่า โรงเรียนโดยทั่วไปมีของเล่นให้เด็กเล่นจำนวนน้อยและไม่ครอบคลุมพัฒนาการของเด็ก ที่น่าเป็นห่วง คือพ่อแม่ผู้ปกครองมักคิดว่าเมื่อเด็กขึ้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไปแล้วไม่จำเป็นต้องเล่น แต่แท้จริงแล้วการกระตุ้นพัฒนาสมองของเด็กต้องดำเนินการไปตลอด การให้เรียนแต่เนื้อหา โดยไม่มีเวลาให้เด็กได้เล่นจะทำให้พัฒนาการสมองน้อยลง

น.ส.สุภัคศรี เวศม์วิบูลย์ อาจารย์พิเศษ และนักออกแบบของเล่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(มจธ.) กล่าวว่า ของเล่นมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองสร้างเสริมพัฒนาการไปด้วยกันทั้งเรื่องภาษา ความจำ ร่างกาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิธีการเลือกของเล่น พ่อแม่ ผู้ปกครองต้องดูว่าลูกมีลักษณะเช่นใด ต้องการเพิ่มทักษะด้านไหนเพราะเด็กจะมีสามารถ พิเศษที่แตกต่างกัน

สำหรับนักออกแบบหรือครูผู้สอนที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรการออกแบบสื่อเสริมทักษะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปีที่สอดคล้องตามหลักพัฒนาการ ลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้-7 ก.ย.2555 รับจำนวน 50 คน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ 087-799-8024

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code