นศ. ผุดไอเดียเจ๋ง “พุทธ แรก พบ”

ชมรมพุทธศาสตร์ มทร. ล้านนา ผุดไอเดียเจ๋งดึงนักศึกษามา “พุทธ แรก พบ” เพื่อสร้างการเรียนรู้หลักคำสอนของพระพุทธศาสนากับคนรุ่นใหม่


นศ. ผุดไอเดียเจ๋ง “พุทธ แรก พบ” thaihealth


ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หนึ่งในเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ Network Prevention Alcohol And Drug(N-PAD) ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย , สถาบันนานาชาติไอโอจีทีเอ็นทีโอมูฟเม้นท์  และโครงการทูบีนับเบอร์วันจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม “พุทธ แรก พบ” ประจำปี 2558 ณ วัดป่าพุทธพจนาราม อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาใช้กับคนรุ่นใหม่ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการนำนักศึกษาทั้ง 4 ชั้นปีเข้าร่วมมากกว่า 60 ชีวิต กิจกรรมค่ายพุทธแรกพบในครั้งนี้นับว่าเป็นกิจกรรมต่อเนื่องหลังจากมีการจัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ของชมรม เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องชมรม ซึ่งนับว่าเป็นวัฒนธรรมของชมรมที่จะมีการจัดกิจกรรมพุทธแรกพบ


การดำเนินการของชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ มีการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด นศ. ผุดไอเดียเจ๋ง “พุทธ แรก พบ” thaihealth“เรียนรู้ชีวิต เรียนรู้สังคม กลมกลืนธรรมชาติ” และมีการจัดตั้งชมรมมายาวนานกว่า 25 ปีนับว่าเป็นชมรมเก่าแก่ของมหาวิทยาลัย พุทธแรกพบมีกิจกรรมสำคัญคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างพระอาจารย์ กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีการ เติมประเด็นในเรื่องของศิลปะการใช้ชีวิตของนักศึกษานับว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะการใช้ชีวิตนั้นจำเป็นจะต้อง มีศิลปะ ในการใช้ชีวิต พร้อมกับการนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งแกนนำและสมาชิกชมรมหลายคนยอมรับว่าตนเองนั้นยังมีความเข้าใจในเรื่องของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่มากพอ แต่บางคนก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเกิดผลต่อชีวิตของตนเอง นอกจากนี้มีกิจกรรมแสง เทียนส่องใส เป็นการแลกเปลี่นมุมมองในการชีวิตของนักศึกษา นำไปสู่การทบทวนและเรียนรู้ชีวิตของตนที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นหนึ่งในชมรมที่เคยช่วยเหลือเพื่อนรุ่นน้องให้ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และทำให้คนบางคน ที่อาจจะเคยกล่าวพลาด ไปใช้สารเสพติดแต่วันนี้พวกเขาเปลี่ยน วิธีคิด คิดได้ คิดเป็น เเละกลายมาเป็นเเกนนำในการช่วยเพื่อน พี่ น้องมาเรียนรู้ชีวิต สายธารที่คอยเคลื่อนไหวตลอดเวลา 


นางสาวอังวรา คำอ้าย ประธานชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า การรวมตัวกันของชมรมพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเป็นการ ทำงานเพื่อที่จะเรียนรู้ตนเองและนำไปสู่การเรียนรู้สังคมและใช้ชีวิตเป็นไปตาม กฎของธรรมชาติ  อีกทั้งยังบอกว่าหลังจากนี้จะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการที่จะเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง เช่น กิจกรรมสนทนาทำกิจกรรมทำบุญ 9 วัดจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูน รวมไปถึงการร่วมมือกับเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมจังหวัดเชียงใหม่และชุมชนต่อไป


 


 


ที่มา : เครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ N-PAD


ภาพประกอบจากเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ N-PAD


 

Shares:
QR Code :
QR Code