นวัตกรรม น้ำผักผลไม้ปั่น GreenSmooth

 

รู้ไหม? น้ำผักผลไม้ปั่น มีนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซ่อนอยู่

สสส. ชวนทำความรู้จักนวัตกรรม น้ำผักผลไม้ปั่น GreenSmooth รางวัลชนะเลิศ กลุ่มบุคคลทั่วไป/Start Up จากการประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ PM’s Award 2022

อร่อย ได้สุขภาพ ห่างไกลกลุ่มโรคNCDs

Shares:
QR Code :
QR Code