นครสวรรค์เชิดชูคนงดเหล้าครบพรรษา

ที่มา : สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. 


นครสวรรค์เชิดชูคนงดเหล้าครบพรรษา thaihealth


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์จัด เวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน งดเหล้าครบพรรษาปี 2560


นายสุวิทย์ เดชครุฑ นายอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน แล้วมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน คนเลิกเหล้า ให้แก่ชาวอำเภอโกรกพระ และผู้นำ ที่ร่วมโครงการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก (สสส.) โดยมีนายจอมพล คนโทเงิน ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมโครงการงดเหล้าครบพรรษาชวนคนรักพักตับและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2560 เริ่มจากการจัดเวทีปฏิบัติปฏิญาณตนบวชใจก่อนเข้าพรรษา และการติดตามประเมินเพื่อสุขภาพ โดยเครือข่ายหมอ รพ.สต.บางมะฝ่อ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจจากผู้นำชุมชน อสม. ด้วยการตรวจสุขภาพของผู้ลงชื่องดเหล้าครบพรรษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ร่วมเวทีเสวนาประกอบด้วยนายไพศาล เจียนศิริจินดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานวัตกรรมด้านระบบบริการสุขภาพภาคเหนือจังหวัดนครสวรรค์ เป็นวินยากรดำเนินรายการเสวนา นางสาวอุษา เพชรกระต่าย ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า อำเภอโกรกพระ นายประดิษฐ์. จันทร์อ๋อย คนหัวใจหิน ประธานขมรมผู้สูงอายุ นายเฉลียว ดีน้ำ ปธ.อบต.โกรกพระ นายยุทธนา ยันนงค์ ผู้นำชุมชนรูปธรรมงดเหล้า


การจัดเวทีเชิดชูเกียรติคนหัวใจหิน นอกจากจะเป็นการเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพ การเข้าถึง เรื่องกฏหมายการซื้อขาย และยังเป็นการให้กำลังใจ ผู้ที่มีความตั้งใจ ลด ละ เลิก ที่สำคัญเป็นฐานข้อมูลอย่างดีที่จะสร้างความต่อเนื่องในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้อย่างยั่งยืนในการรณรงค์ ตามพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อไปในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

Shares:
QR Code :
QR Code