นครศรีฯ ต้นแบบชุมชนลดอุบัติเหตุ

ที่มา : เดลินิวส์


นครศรีฯ ต้นแบบชุมชนลดอุบัติเหตุ thaihealth


นครศรีฯ กระตุ้นจิตสำนึกต้นแบบชุมชนลดอุบัติเหตุ


นพ.ไพศาล แก้วนพรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวตอนหนึ่งในการเปิดงานสัมมนาวิชาการ รวมพลังขับเคลื่อนกลไกจังหวัดสู่อำเภอ เพื่อความปลอดภัยทางถนน การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ชุมชนเป็นฐานว่า งานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของพื้นที่ทุ่งใหญ่เน้นการทำงานแบบภาคีเครือข่าย เริ่มจากพยาบาลห้องฉุกเฉิน ที่พบผู้บาดเจ็บจำนวนมาก จึงใช้ข้อมูลที่ได้มาช่วยในการแก้ปัญหา โดยสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุกับคนต่างพื้นที่ คือการพบวัยรุ่นส่วนมากไม่สวมหมวกนิรภัย จึงแก้ปัญหาตั้งแต่การปรับสภาพถนนในจุดเสี่ยง และโค้งอันตราย พร้อมร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับปรับจริงจัง ปรากฏว่าได้ผลดี อุบัติเหตุลดลงมาก


นายสุคนธ์ เงินสยาม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน กล่าวว่า ทุกวันนี้จำนวนรถเพิ่มมากขึ้น แต่ละครัวเรือนมีรถจักรยานยนต์ (จยย.) หรือรถยนต์มากกว่า 1 คัน จึงเริ่มทำด่านครอบครัว เพื่อสร้างจิตสำนึกคู่กับจิตอาสาในครอบครัว พร้อมตั้งงบประมาณแจก 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อกระตุ้นให้เด็กและผู้ใหญ่ต้องสวมหมวกนิรภัย พร้อมฝากด่านครอบครัวอย่าให้ผู้ปกครองใช้ลูกขี่ จยย.ไปซื้อน้ำแข็งกับสุรา


นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราช เป็นต้นแบบที่ดีเรื่องชุมชนป้องกันอุบัติเหตุ ทำให้คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ร่วมกับ สมาคมแพทย์อุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และ สสส. เตรียมตัวลงพื้นที่ มาเยี่ยมชมงาน

Shares:
QR Code :
QR Code