นครพนม เฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ 


นครพนม เฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ thaihealth


แฟ้มภาพ


นครพนม ประกาศเขตพื้นที่เฝ้าระวังโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ทั้งจังหวัด หลังพบการระบาดที่ ต.นาขาม มีโคกระบือ ที่ต้องดูแลเฝ้าระวัง 170 ตัว ป่วยสะสมประมาณ 80 ตัว และตายแล้ว 12 ตัว เข้มห้ามเคลื่อนย้าย ก่อนได้รับอนุญาต 


ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม นายบุญสนอง หลวงโป๊ ปศุสัตว์อำเภอเรณูนคร ร่วมกับ นายเสถียร ฝาระมี นายก อบต. นาขาม และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ประเมินสถานการณ์ หลังมีการระบาดโรคปากเท้าเปื่อย ในโค กระบือ ในพื้นที่ ต.นาขาม อ.เรณูนคร


ดร.ไพฑูรย์ กล่าวว่า ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุม พร้อมประกาศให้ ต.นาขาม เป็นพื้นที่ระบาด และเป็นเขตควบคุมโรคระบาด ส่วนทั้งจังหวัดประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ห้ามเคลื่อนย้ายโค กระบือ ก่อนได้ รับอนุญาต เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพิ่ม ล่าสุดในพื้นที่ระบาดมี โคกระบือ ที่ต้องดูแลเฝ้าระวัง จำนวน 170 ตัว มีป่วยสะสมประมาณ 80 ตัว ตายไปแล้ว 12 ตัว ซึ่งได้มีการระดมเจ้าหน้าที่ ลงไปฉีดวัคซีน ตรวจดูอาการต่อเนื่อง พร้อมมีการตั้งจุดตรวจควบคุม พ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะที่เข้าออกในพื้นที่ และจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบดูแล ให้คำแนะนำต่อเนื่อง


อย่างไรก็ตาม ฝากให้เกษตรกร ในพื้นที่ หรือในพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาด หรือหากมี โคกระบือ ป่วยตายไม่ทราบสาเหตุ ห้ามนำไปรับประทาน โดยเด็ด ขาด แจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทันที เบื้องต้นเชื่อมั่นว่าควบคุมได้ ยังไม่มีการระบาดไปยังพื้นที่อื่น


 

Shares:
QR Code :
QR Code