นครนายก ประกาศชัดไม่รับสปอนเซอร์ “เหล้า” จัดงานกีฬา “ขุนด่านเกมส์”

ที่มา : MGR Online 


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


นครนายก ประกาศชัดไม่รับสปอนเซอร์


ผู้ว่าฯ นครนายก ประกาศชัด ไม่เอาสปอนเซอร์ "เหล้า" จัดงานกีฬาจังหวัด "ขุนด่านเกมส์" หลังอัตราเมาแล้วขับเพิ่ม 600% ติดสถิติ 1ใน 5 จังหวัดอุบัติเหตุปีใหม่สูงสุด สสส.ยกเป็นต้นแบบโมเดลจังหวัดตัวอย่างรณรงค์เลิกเหล้า-บุหรี่


นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กล่าวถึงการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ''ขุนด่านเกมส์'' ระหว่างวันที่ 21-31 ม.ค. 2561 ที่ จ.นครนายก ว่า ในปีนี้ชูประเด็นให้การแข่งขันกีฬาจังหวัดเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์และบุหรี่ เพราะที่ผ่านมาได้ร่วมทำงานกับ สสส. ในการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ และสร้างชุมชนสันติสุข บนพื้นฐานวัฒนธรรมพื้นที่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งหลังการดำเนินการทำให้ค้นพบว่า อบายมุข ทั้งเหล้าและบุหรี่ เป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจปัญหาค่าใช้จ่าย สุขภาพและอุบัติเหตุโดยเฉพาะเรื่องการดื่มแอลกอฮอลล์ที่นำมาสู่ปัญหาอุบัติเหตุส่งผลให้จังหวัดนครนายกในปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมาติดอันดับ 1ใน 5 จังหวัดที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเพิ่มขึ้นกว่า 600 %


นครนายก ประกาศชัดไม่รับสปอนเซอร์


“ผมคิดว่าการสร้างชุมชนสังคมให้เป็นสุขได้ คือ การเข้าไปทำความเข้าใจในเรื่องของการลดเมา ลดบุหรี่จะได้ทั้งในเรื่องสุขภาพ ค่าใช้จ่าย และลดอุบัติเหตุทำให้ครอบครัวมีความสุข ดังนั้น เมื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานขุนด่านเกมส์จึงคิดว่า น่าจะสร้างวัฒนธรรมลดเมา ลดบุหรี่ เสริมสร้างวัฒนธรรมกีฬาที่มีสร้างวินัยให้รู้จักรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยอยู่แล้ว ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้นด้วย “ขุนด่านเกมส์” จึงเป็นพื้นที่การแข่งขันที่ห้ามมีเหล้า บุหรี่ในสนาม พร้อมทั้งเยาวชนนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันก็จะมีการณรงค์ในเรื่องนี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมตระหนักพิษภัยของเหล้า และบุหรี่ โดยตั้งใจให้แนวคิดในเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปมากๆทั้งในงานกีฬาเขต กีจังหวัด กีฬาในระดับชาติ ให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้า”นายณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า


นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า ส่วนปัญหาในเรื่องสปอนเซอร์ซึ่งส่วนใหญ่งานกีที่ผ่านมามักจะมี ค่ายแอลกอฮอลล์เป็นผู้สนับสนุน ปัจจุบันจังหวัดนครนายกฯยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้การจัดงานไม่ได้ใช้งบประมาณมากนัก จัดเรียบง่าย ประหยัด พอเพียง แต่มีความยั่งยืนไม่ได้หวังผลกำไร ต้องการมุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในจังหวัด มากกว่า ดังนั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้สปอร์เซอร์ที่มีเงินทุนจำนวนมากสนับสนุน โดยจ.นครนายกฯ จะยึดมั่นแนวทางนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนต่อไป


นครนายก ประกาศชัดไม่รับสปอนเซอร์


ด้าน น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. ทำงานกับจังหวัดนครนายกในระดับตำบล ทั้งเรื่องแอลกอฮอลล์และบุหรี่ โดยในเรื่องแอลกอฮอลล์มีเป้าหมายชัดเจนในเรื่องลดอุบัติเหตุ สำหรับจังหวัด นครนายก แม้ว่าสัดส่วนประชากรภายในจังหวัดกว่าร้อยละ 30 จะเป็นมุสลิม แต่ก็มีการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจำนวนมากพอสมควร จึงได้เสนอแนวคิด การลดเหล้า และเลิกสูบบุหรี่ในพื้นที่


“ได้หารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เห็นว่าหลักการในเรื่องลดแอลกอฮอลล์ และบุหรี่ ประเด็นที่เหมาะกับปัญหาของจังหวัด ประกอบกับตัวท่านผู้ว่าเองก็ไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่จึงเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ โดยการผลักดันเข้าไปใน ขุนด่านเกมส์ให้กีฬาเป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและบุหรี่" น.ส.ดวงพร กล่าวและว่า การทำให้ขุนด่านเกมส์ เป็นพื้นที่เพื่อการปลอดเหล้าและบุหรี่ถือเป็นความสำเร็จเนื่องจากกีฬาดังกล่าวจัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย การที่สามารถผลักดันแนวคิดนี้เข้าไปได้ หมายถึงการเชื่อมไปสู่เด็ก เยาวชน ให้ตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วย และอาจจะนำไปสู่นโยบาย กีฬาปลอดเหล้า -บุหรี่ในอนาคตด้วย


น.ส.ดวงพร กล่าวว่า หลังจาการจัดกีฬาขุนด่านเกมส์ สสส.จะเข้าไปร่วมกับจังหวัดเพื่อแสกนปัญหาว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุมาจากเมาแล้วขับหรือไม่ เพราะพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นเมืองบริวารของกรุงเทพทำให้มีเส้นทางผ่านหลายเส้นทาง ปัญหาอุบัติเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอลล์อย่างเดียวก็ได้ ถ้าสแกนปัญหาแล้วพบว่า อัตราการเกิดอุบัติเหตุมาจากแอลกอฮอลล์ก็จะต้องมาร่วมกันออกแบบเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาเพื่อเปลี่ยนชุดความคิดของชุมชนเรื่องเมาแล้วขับต่อไป ทั้งนี้ การที่จังหวัดนครนายกฯออกมาร่วมดำเนินการในเรื่องเหล้า บุหรี่ถือเป็นต้นแบบที่เป็นโมเดลที่จะขยับไปสู่จังหวัดอื่นๆเพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป เพราะส่วนใหญ่การจัดกีฬามักจะมีสปอนเซอร์เป็นบริษัทแอลกอฮอลล์ การจัดกีฬาปลอดเหล้า – บุหรี่จึงเข้าไปช่วยจุดประกาย

Shares:
QR Code :
QR Code