นครนายกรวมพล! คนรักสุขภาพ ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด

นครนายกรวมพล! คนรักสุขภาพ ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด

ชมรมเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าจังหวัดนครนายก ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)  ชมรมto be number 1 ตำบลโคกกรวด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในการจัดชุมชนสร้างสัมพันธ์ จักรยานเพื่อสุขภาพ โครงการ “ปั่นจักรยานต้านยาเสพติด พิชิตเหล้าบุหรี่ ทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ รพ.สต.บ้านพรหมเพชร

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการเปิดงาน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน ลด ละ เลิก ยาเสพติด เหล้า บุหรี่และอบายมุข โดยอาศัยพลังของประชาชน และเยาวชน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวชื่นชม พลังเยาวชน ผู้นำชุมชน และประชาชนตำบลโคกกรวด ในการร่วมมือ รวมพลังสร้างความดี ถวายพ่อของแผ่นดิน

ในงานประกอบด้วยการแสดงกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ผู้คนรักษาสุขภาพ อาทิ การปั่นจักรยานล้อเดียว การแสดงเต้นแอโรบิกโดยชมรมผู้สูงอายุ กิจกรรมรณรงค์ที่สื่อให้เห็นถึงพิษภัยของคนเมา และยาเสพติด การแสดงนิทรรศการจากกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลโคกกรวดในการดำเนินงานแก้ปัญหายาเสพติดซึ่งมีประชาชนสนใจมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นางอ่อนศรี ภูมิเจริญ หนึ่งในผู้มาร่วมกล่าวแสดงความคิดเห็นว่า “รู้สึกดีใจที่ชุมชนในตำบลโคกกรวดและตำบลอื่นๆจากจังหวัดนครนายกที่ให้ความสำคัญในการรักษาสุขภาพ และร่วมรณรงค์เพราะเห็นได้จากผู้คนที่มาร่วมงานที่มีจำนวนมาก ต่างคนก็มีความสุขมีตาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่รักษาสุขภาพอย่างแท้จริง”

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดนครนายก โดยนายอรรถพล ใจบ่อแป้น

 

Shares:
QR Code :
QR Code