ธรรมะส่งถึงบ้านเลี่ยงโควิด-19 รับวันวิสาขบูชา

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


ธรรมะส่งถึงบ้านเลี่ยงโควิด-19 รับวันวิสาขบูชา thaihealth


แฟ้มภาพ


การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ชีวิตต้องปรับเปลี่ยนในรูปแบบวิถีใหม่ หรือ New normal ศน.จัดกิจกรรม “ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน” 6 พฤษภาคม 2563 เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ บ้านพักอาศัยอยู่บ้านก็ร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้


เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน เนื่องจากล้วนมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา คือ เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน  ดังนั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระองค์ องค์การสหประชาชาติจึงกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เรียกว่า Vesak Day โดยให้เหตุผลว่า


พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ศาสนิกชนทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วยทั้งนี้ ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดา


ในช่วงนี้ กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยได้ใช้สื่อออนไลน์ในทุกรูปแบบ กิจกรรมหนึ่งที่ขอแนะนำคือ “ธรรมะ : ส่งตรง@บ้าน” เนื่องในวันวิสาขบูชา ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สามารถปฏิบัติง่ายๆ ปฏิบัติด้วยตนเอง ทำกิจกรรมใดก่อนก็ได้ เวลาใดก็ได้ ตามสะดวกของแต่ละคน พร้อม SOCIAL DISTANCING เว้นระยะห่างทางสังคม ณ บ้านพักอาศัยแล้วแชร์รูปถ่ายขณะร่วมกิจกรรมทางที่บ้าน


เช่น นั่งสมาธิ เดินจงกรม สวดมนต์ฯลฯโพสต์รูปที่ถ่ายลงในเฟซส่วนตัว ไอจี หรือ ทวิตเตอร์ เป็นสาธารณะ ติด #ธรรมะ: ส่งตรง@บ้านพร้อมพิมพ์ชื่อกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ชอบ ในวันวิสาขาบูชาที่บ้าน หรือคำคมเกี่ยวกับหลักธรรมที่เราปฏิบัติ หรือยึดมั่นของเรา เมื่อร่วมกิจกรรมตามข้อกำหนดง่ายๆ ก็จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์


กิจกรรมนี้สามารถเข้าถึงเด็กเยาวชน สร้างการรับรู้วันวิสาขบูชา ในโอกาสที่ต้องอยู่ในบ้านพักและเป็นช่วงวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของปีนี้ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหากได้เกียรติบัตรออนไลน์ จะสามารถนำไปเป็นแฟ้มสะสมของนักเรียน และหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็สามารถเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมช่วงอยู่บ้านพักได้อีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งนี้หากสนใจสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่กรมการศาสนา 1765

Shares:
QR Code :
QR Code