“ท้องวัยเรียน”เหตุเลี้ยงวัยแบเบาะไม่ดี

/data/content/25712/cms/e_abciosvwxz89.jpg


          ครูสะท้อนปัญหาเซ็กซ์-ท้องวัยเรียน ต้นเหตุจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่ในวัยแบเบาะ สร้างความมั่นใจในสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงในเด็กไม่ได้ ทำเด็กขาดความยับยั้งชั่งใจตอนโต ระบุสัญญาณเตือนคือเด็กติดแม่ ติดสิ่งของ ร้องไห้ไม่ยอมเข้าเรียน แนะวิธีแก้ไขแต่ละช่วงชั้น อนุบาลต้องสอนกลิ่นสะอาด ประถมสอนกฎการอยู่ร่วมกัน และมัธยมช่วยให้เด็กค้นพบตัวเอง แนะสอนวิชาชีวิต วิชาชีพ ควบวิชาการ ดึงเด็กออกจากเรื่องเพศ


          นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการจัดการความรู้ โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ กล่าวในการอภิปราย “ครูสอนชีวิต สอนอะไร สร้างอะไรในเด็ก” ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 : การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ว่า การแก้ปัญหาเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หากมองเป็นเพียงปัญหาของเด็กและครูมัธยม คนที่เกี่ยวข้องและแก้ไขปัญหาก็จะมีเพียงหยิบมือเดียว แต่จากการปรึกษาหารือกับนักจิตวิทยาพัฒนาการ วิเคราะห์ออกมาว่า ปัญหาเหล่านี้จริงๆ แล้วเกิดจากหลายสาเหตุปัจจัยที่เริ่มต้นบ่มเพาะมาตั้งแต่วัยแบเบาะ ไม่ใช่วัยกระเตาะที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ นั่นคือจะต้องสร้างให้เด็กช่วงอายุ 1-3 ขวบมีความมั่นใจในสายสัมพันธ์ (Attachment) ซึ่งจะเป็นการวางรากฐานของการสร้างตัวตนที่แข็งแรงไปตลอดชีวิต


          “เด็กที่มีความมั่นใจในสายสัมพันธ์จะไม่มีปัญหาเรื่องการติดแม่ ไม่ตื่นตกใจร้องหาแม่เวลาแม่ไปเข้าห้องน้ำ เพราะเขามั่นใจว่าสุดท้ายแล้วแม่จะไม่หายไปไหน เด็กที่ไม่มีความมั่นใจในสายสัมพันธ์ข้อสังเกตคือ จะติดแม่ไม่ยอมปล่อย หรือติดสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น ตุ๊กตา เพราะเด็กได้ถ่ายทอดความเป็นแม่ลงไปในนั้น และมั่นใจว่าของสิ่งนั้นจะไม่หนีจากเขาไปไหน หากมีคนไปเอาของสิ่งนั้นออกห่างเด็กก็จะร้องทันที หรือถึงวัยเข้าโรงเรียนแล้วร้องไห้งอแงหน้าประตู ไม่ยอมจากพ่อแม่ เป็นต้น ผลจากการสร้างสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงจะช่วยให้ช่วงวัยรุ่นสามารถยับยั้งชั่งใจได้ เช่น ไม่ดื่ม ไม่เที่ยว ไม่มีเพศสัมพันธ์นั่นเอง แต่คนที่สายสัมพันธ์ไม่แข็งแรงจะปฏิเสธเพื่อนไม่เป็น” นางวิมลศรีกล่าว


          นางวิมลศรีกล่าวว่า นอกจากการบ่มเพาะจากที่บ้านแล้ว ที่โรงเรียนก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนชั้นอนุบาล ครูจะต้องสอนให้เด็กรู้จักกับ “กลิ่นสะอาด” ว่าอย่างไหนคือกลิ่นสะอาด ซึ่งจะฝังลงไปในมโนสำนึก กลิ่นสะอาดนี้จะสอนให้เด็กรู้จักยับยั้งชั่งใจ คือเด็กจะรู้โดยสัญชาตญาณว่า กลิ่นแบบนี้เช่นบุหรี่ เหล้า ไม่ใช่กลิ่นสะอาดที่เขาควรเข้าไปยุ่ง ส่วนช่วงประถมศึกษาจะต้องสอนให้เด็กรู้จักกฎทองการอยู่ร่วมกันคือ ไม่ทำร้ายตนเอง ไม่ทำร้ายคนอื่น และไม่ทำลายข้าวของ คือสอนให้เด็กรู้จักรักตัวเองและรักคนอื่นอยู่ในสำนึก ส่วนมัธยมจะต้องทำให้เข้ารู้สึกประสบความสำเร็จในทุกวัน


          นางพัชนา มหพันธ์ รอง ผอ.โรงเรียนปัญญาประทีป จ.นครราชสีมา กล่าวว่า การป้องกันการตั้งครรภ์วัยเรียนและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนอื่นครูจะต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กก่อน การไปจับตาเด็กที่ความเคลื่อนไหวจะทำให้เด็กอึดอัด ครูจะต้องมีท่าทีเป็นมิตร ปล่อยให้เขามีอิสระ ช่วยจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เขาค้นพบตัวเอง ใช้พลังงานไปในทางที่ถูกที่ควร เห็นคุณค่าตัวเองและผู้อื่น ช่วยบ่มเพาะวิชาชีวิต วิชาชีพ และวิชาการ ไม่ใช่เน้นแต่วิชาการอย่างเดียวก็จะช่วยดึงเด็กให้ออกห่างจากความสนใจในเรื่องเพศได้


           “อย่าง ร.ร.ปัญญาประทีปจะให้เด็กค้นหาตัวเองว่าอยากเป็นอะไร และมีการสนับสนุนให้เด็กได้ทำในสิ่งนั้นและให้เด็กได้ออกไปฝึกงานจริง ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงานจริง จะช่วยให้เด็กเข้าใจชีวิต เข้าใจความเหนื่อยยากของการทำงานมากขึ้น และมีความตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จ ตรงนี้เป็นการดึงเขาออกมาจากเรื่องเพศ นอกจากนี้จะมีการสอนให้เด็กรู้จักการตัดสินใจด้วยตัวเอง โดยการตั้งคำถามให้เขาคิดเอง ไม่ไปชี้นำ โดยเฉพาะเรื่องการวางตัวต่อเพื่อนต่างเพศ หากทำเช่นนี้เป็นการยั่วยวนหรือไม่ ทำเช่นนี้เป็นการทำร้ายคนอื่นหรือไม่ แล้วให้เด็กคิดคำตอบเอาเอง โดยมีข้อมูลประกอบให้เด็กได้เรียนรู้ เขาก็จะคิดได้ด้วยตัวเอง” นางพัชนากล่าว และว่า การเรียนการสอนในโรงเรียนอื่น มองว่าควรเน้นในสิ่งเหล่านี้ด้วย ก็จะช่วยลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้ โดยจะต้องแบ่งสัดส่วนการสอนให้ดี โดยอาจแฝงไปกับการสอนวิชาการก็ได้ ซึ่ง ร.ร.ปัญญาประทีปมีความโชคดีที่เป็นโรงเรียนประจำจึงมีเวลาในการสอนเด็กเรื่องเหล่านี้ ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องท้องในวัยเรียน ทั้งที่เป็นโรงเรียนประจำแบบสหศึกษา


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์ ASTV ผู้จัดการออนไลน์


            ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code