ท่อน้ำไทย – คิดทำไม

โครงการดนตรีสร้างปัญญา นำพาสุขสู่สังคม
triple h music
– มาด้วยหัวใจ (heart)
– เติมไฟให้คิดฝัน (head)
– ลงมือทำอย่างตั้งใจ (hand)

คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความนี้

Shares:
QR Code :
QR Code