ท่องเที่ยววิถีใหม่ บนเกาะสมุย

ที่มา : กรมอนามัย


ท่องเที่ยววิถีใหม่ บนเกาะสมุย thaihealth


เเฟ้มภาพ


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์ให้กับผู้ประกอบการโรงแรมและ การท่องเที่ยวบนเกาะสมุย กระตุ้นการเที่ยวปลอดภัยแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)


นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย ด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการรอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุย อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัย มาตรฐาน SHA ณ โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี


นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และให้เกิดการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในการป้องกันโรคของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้บริการ ซึ่งกรมอนามัยมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรฐาน SHA โดยนำหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ทั้งด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย เช่น การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคาร การจัดการขยะ ส้วม สุขาภิบาลอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น


รวมถึงการให้คำปรึกษา คำแนะนำด้านวิชาการเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐาน SHA แก่ผู้ประกอบการ ภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น กิจการโรงแรมหรือที่พัก ซึ่งมีแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงแรม ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการในช่วงระบาดของ โรคโควิด 19 และสำหรับในส่วนภัตตาคาร ร้านอาหาร มีคำแนะนำสำหรับผู้จัดการร้านอาหาร คำแนะนำสำหรับ ผู้สัมผัสอาหารหรือผู้ปฏิบัติงาน และคำแนะนำสำหรับผู้บริโภคให้ปฏิบัติการอย่างเคร่งครัด


นายแพทย์สราวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้กรมอนามัยและภาคีที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ SHA ในพื้นที่เกาะสมุย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย ภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายสถานประกอบการประเภทโรงแรมและธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย โดยล่าสุด มีผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวสมัครลงทะเบียนและได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ในการประชุมเชิงปฏิบัติการรอบรู้วิถีชีวิตใหม่ท่องเที่ยวสมุยอย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยมาตรฐาน SHA ในครั้งนี้ จำนวน 61 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 5 ราย และผู้ประกอบการเฉพาะในพื้นที่เกาะสมุย จำนวน 56 ราย


"ทั้งนี้ มาตรฐาน SHA ถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยวที่สามารถตรวจสอบสถานประกอบการหรือกิจการที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการแล้ว พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาผ่านระบบออนไลน์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) www.thailandsha.com ซึ่งจะมีการสุ่มตรวจประเมินสถานประกอบการโดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ เป็นการกระตุ้น ให้ผู้ประกอบการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้เตรียมความพร้อมกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) รวมถึงสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ที่ยังคงเข้มเรื่องการคัดกรอง ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และรักษาระยะห่าง เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของโรคโควิด 19” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ