ทูตความดีต้านคอร์รัปชั่น ปลุกสำนึกเยาวชนอนาคตไทย

“เปลี่ยนอนาคตประเทศไทย ด้วยหัวใจเยาวชน” คือแนวคิดหลักในการเปิดเวทีโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ชวนเยาวชนไทยสานต่อภารกิจต่อต้านคอร์รัป ชั่นทุกรูปแบบ เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย สู่ประเทศมหาอำนาจแห่งความดี ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทูตความดีต้านคอร์รัปชั่น ปลุกสำนึกเยาวชนอนาคตไทย

ทั้งนี้ จากปีที่ผ่านมามีเยาวชนทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบเข้าร่วมโครงการ คัดเลือกเป็นทูตความดีกว่า 2,000 ทีม เพื่อภารกิจร่วมเปลี่ยนแปลงประเทศไทยใน 3 ปัญหาเร่งด่วน คือปัญหาคอร์รัปชั่น ปัญหายาเสพติด และปัญหาท้องก่อนวัยอันควร และที่สุดก่อเกิดเครือข่ายความดีอย่างต่อเนื่องในหลายสถาบันการศึกษา

ในปีนี้โครงการก้าวสู่ปีที่ 2 ยังมีเป้าหมายสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ที่สุด เมื่อรวมกับผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศโดยเอแบคโพล เมื่อเดือนส.ค.ที่ผ่านมาระบุว่าคนไทยร้อยละ 64.5 ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตแล้วประเทศเจริญและตนได้ประโยชน์ด้วย ในจำนวนนี้ร้อยละ 71.0 เป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี ขณะที่การสำรวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า หากพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชั่น คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 75 จะนิ่งเฉยไม่ทำอะไร เพราะเห็นว่าไม่เกี่ยวกับตัวเอง

โครงการทูตความดี ซีซั่น 2 จึงเปิดเวทีให้เยาวชนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอแนวคิดขจัดคอร์รัปชั่นให้สิ้นซากไปจากประเทศไทย ซึ่งปีนี้ถูกยกขึ้นเป็นประเด็นหลัก ที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนที่สุด

ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานสำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากความเชื่อ 2 ประการ คือเยาวชนไทย 23 ล้านคนที่อยู่ในทุกภาคของประเทศไทยและทั่วโลก ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ประการต่อมา คือ เชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนดี อาจจะเคยทำผิดพลาดพลั้งเผลอเรื่องใดมาก็ตาม แต่ในเบื้องลึกของหัวใจยังมีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่พร้อมจะเบ่งบาน เมื่อได้รับโอกาสได้รับปุ๋ย น้ำ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ดังนั้น ทูตความดี หรือดี แอมบาสซาเดอร์ ซีซั่น 2 จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนเข้ามาเชื่อมโยงหัวใจที่ดีงาม ปลุกพลังและเปิดศักยภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง เปลี่ยนแปลงครอบครัวและสังคม

ปฏิภาณ บุณฑริก ขณะที่ ปฏิภาณ บุณฑริก จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทูตความดีแห่งประเทศไทย ประเภทบุคคล ซีซั่นแรก บอกว่าตนก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆ ไปที่อยากจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง แต่ในเมื่อเป็นเพียงคนตัวเล็กๆ ในสังคมก็ไม่อาจ จะทำอะไรได้มาก แต่เชื่อเรื่องการโอกาส เพราะคนหนึ่งคนสามารถทำอะไรได้มากมาย หากร่วมมือกันทำสิ่งต่างๆ เริ่มจากสิ่งเล็กๆ ก็จะสามารถทำได้สำเร็จ ซึ่งโครงการทูตความดีฯ เปิดโอกาสให้เยาวชนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติ ได้แสดงความสามารถในการแก้ปัญหาสังคม ที่หนักหน่วงได้ อย่างการคอร์รัปชั่นมันอยู่ในที่มืดมิด ซ่อนเร้น หากทุกคนในสังคมร่วมกัน จุดเทียนแห่งความดี เพื่อให้สังคมไทยสว่างไสวขึ้น ประเทศไทยก็จะสามารถกำจัดปัญหาคอร์รัปชั่นลงได้

เยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษาอายุระหว่าง 15-25 ปีที่สนใจ ให้จัดทำคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “ทำไมต้องเลือกคุณเข้ามาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น” ส่งภายในวันที่ 15 ต.ค.นี้ โดยอัพโหลดคลิปในเว็บไซต์ www.do-d-club.com หรือเขียนบอกเล่าความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ a4 ส่งพร้อมรูปถ่ายทางไปรษณีย์ ณ สำนักงานทูตความดีแห่งประเทศไทย บริษัทดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่น จำกัด ชั้น 22 อาคารอัมรินทร์ พลาซ่า เลขที่ 496-502 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร.0-2610-2364

ลงมือได้เลย ก้าวแรก เยาวชนไทยต้านโกง

ที่มา: หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code