ทุกคนเลิกดื่มได้ ถ้าอยากเลิก

ที่มา : หนังสือผู้ชายเลิกเหล้า หัวใจไร้ความรุนแรง โดย มูลนิธิเพื่อนหญิง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


ทุกคนเลิกดื่มได้ ถ้าอยากเลิก thaihealth


ทุกคนเลิกดื่มได้ ถ้าอยากเลิก เมื่อคิดจะเลิกดื่ม


ขอเพียงมีความตั้งใจแน่วแน่ (คือทางสู่ความสำเร็จ) และ มีเป้าหมายชัดเจน (ทำเพื่อใคร เพราะอะไร)


จากนั้น


ทบทวนเหตุผลต่างๆ ก่อน ลด ละ เลิก  (ตลอดไป)


ชั่งน้ำหนักข้อดี ข้อเสียของเหล้า


เปรียบเทียบชีวิต ระหว่างที่ดื่มและไม่ดื่มเหล้า


นึกถึงความปรารถนาดีของคนรอบข้าง


นึกถึงภารกิจและอนาคตของตนเอง


นึกถึงความรับผิดชอบต่อครอบครัว


แล้วสัญญากับตัวเอง สัญญากับคนที่รักว่าจะเลิกดื่ม


สำหรับผู้ที่ดื่มเพื่อความสนุกสนาน หรือเพื่อเข้าสังคม เมื่อตระหนักรู้ถึงโทษภัยอันมากมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วท่านสามารถเลิกดื่มได้ทันทีที่ใจคิดจะเลิก


ส่วนผู้ที่ดื่มจนติดเป็นนิสัย ถ้าไม่ดื่มจะมีอาการทั้งทางร่างกายและจิตใจต่างๆ นานา หากคิดจะเลิกดื่มต้องปรึกษาแพทย์ เพื่อที่จะได้ไม่มีอันตรายจากผลข้างเคียงที่ดื่มเหล้ามานาน หรือค่อยๆ ลดการดื่มให้น้อยลง ดังนี้


ดื่มพร้อมอาหารเท่านั้น


ดื่มน้ำเปล่าดับกระหาย และดื่มน้ำเปล่าสลับบ้างในระหว่างที่ดื่มแอลกอฮอล์


เปลี่ยนแก้วใหญ่เป็นแก้วเล็ก


เปลี่ยนไปดื่มเบียร์ชนิดที่มีแอลกอฮอล์ต่ำ


หลีกเลี่ยงไม่ไปผับหลังเลิกงาน


หลีกเลี่ยงหรือจำกัดเวลาที่จะพบปะกับเพื่อนที่ดื่มจัด


ถ้าถูกกดดันให้ดื่ม ให้ปฏิเสธว่าหมอสั่งให้ดื่มน้อยลง


วิธีอื่น


วางแผนการทำกิจกรรมอย่างอื่นแทนในช่วงเวลาที่เคยดื่ม เมื่อเครียดให้ไปเดินเล่นหรืออกกำลังกาย หรือมองหาและทำสิ่งที่น่าสนใจใหม่ๆ

Shares:
QR Code :
QR Code