ทำไมเวลาป่วยถึงต้องเล่าให้หมอฟังโดยละเอียดไม่ปิดบังข้อมูล?

จำนวนดาวน์โหลด : 870 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code