ทำไมการกิน 2 : 1 : 1 ถึงลดพุงลดโรค

ที่มา : เอกสารความรู้เครือข่ายคนไทยไร้พุง


ทำไมการกิน 2 : 1 : 1 ถึงลดพุงลดโรค thaihealth


แฟ้มภาพ


การกินแบบใช้สูตร 2 : 1 : 1 คือการกินอาหารตามสูตรกําหนดปริมาณอาหารที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ จึงช่วยลดพุงและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้โดยแบ่งสัดส่วนของจาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 นิ้ว) ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกัน


  • การกินแบบ 2 : 1 : 1 ใน 1 มื้อ จะให้พลังงานประมาณ 400 กิโลแคลอรี่ ช่วยลดพลังงานในแต่ละวันลงได้ 500 กิโลแคลอรี่ (1 สัปดาห์ ลดน้ำหนักลงได้ ครึ่งกิโลกรัม)
  • การกินแบบ 2 : 1 : 1 จะได้ปริมาณผักใน 1 มื้อ 100 – 200 กรัม และหากกิน 3 มื้อ ควบคู่กับผลไม้ จะได้ปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 400 กรัม ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้
  • ในหนึ่งจาน 4 ส่วน ให้มีผัก 2 ส่วน เพราะมีใยอาหารทำให้อยู่ท้อง เพิ่มวิตามินและเกลือแร่ที่ช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง และทำงานได้อย่างปกติ ข้าวหรือแป้ง 1 ส่วน จะช่วยให้พลังงานที่สำคัญแก่ร่างกาย แต่ก็ย่อยง่ายย่อยเร็ว ทำให้อิ่มเร็วสักพักต้องหิวอีก จึงต้องกินเนื้อสัตว์ 1ส่วน เพราะเนื้อสัตว์นั้นย่อยยาก จึงอยู่ในกระเพาะนาน ก็จะหนักกระเพาะกว่า ทำให้ไม่หิวเร็ว ดังนั้น สัดส่วนที่ควรกินใน 1 จาน จึงเป็น 2 : 1 : 1 ที่ต้องกินในหนึ่งมื้อ


ทั้งนี้ ควรกินแบบ 2 : 1 : 1 ร่วมกับการมีกิจกรรมทางกาย ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยลดพุงได้เร็วขึ้น

Shares:
QR Code :
QR Code