ทำอย่างไรไม่ให้แก่เร็ว

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


ทำอย่างไรไม่ให้แก่เร็ว thaihealth


แฟ้มภาพ


การทำไม่ให้เกินวัย หรือแก่เร็ว ต้องการให้ทุกคนได้เห็นว่า วิธีการใช้ชีวิต วิธีการเลือกทางเดินของชีวิต ควรจะทำอะไรบ้าง


1. ฉลาดกิน มีกำไร รู้จักเลือกกินอาหาร แต่ละวันจะต้องสมดุล ทั้งโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน ผัก ผลไม้…เลี่ยงอาหารมันมาก กินผัก ผลไม้ทุกมื้อ หมุนเวียนอย่าให้ซ้ำและดื่มน้ำวันละ 1.5 ลิตร


2. กินให้เป็น อย่าทำตัวเป็นถังขยะ พ่อแม่ไม่น้อย หลังมีลูก… อ้วนอย่างรวดเร็วเพราะชอบกินของเหลือจากลูกๆ อย่าปล่อยให้หิวจัด เวลากินก็จะกินอย่างไม่ยั้ง


3.ออกแรงเป็นประจำ นั่นคือ อย่ายึดติดรูปแบบ ใช้วิธีออกแรง…ทำกิจกรรมทั่วไปเพิ่มขึ้นก็ได้


4. หลีกหนีของเสีย ไม่เดินทางไปในที่อากาศไม่ดี แสงแดด ลม ฝุ่น ควันบุหรี่…ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ก็หาเครื่องป้องกัน


5. เป็นงาน อย่าเอางานมาทำบนไหล่ จงวางงานอยู่ตรงหน้า จะได้ใช้สองมือทำงานได้สะดวก ใส่ใจกับงาน ใช้ปัญญาไตร่ตรอง…อย่าทำงานด้วยความเครียด กังวลกับงาน…กลัวว่าทำไม่ได้ กลัวเสียชื่อ เสียหน้า


6. ใช้ชีวิตให้เป็น สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องพักผ่อน การนอนหลับให้เพียงพอ เป็นช่วงที่ร่างกาย จิตใจ…เตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป


7. เข้าอู่บ้าง ตรวจร่างกายประจำปี…รักษาตัวแต่เนิ่นๆ ใช้ยาเท่าที่จำเป็น


8. สร้างจิตงาม หัวเราะ มองบวก ปรับจิตให้สุข เชื่อมโยงไปถึงการทำอย่างไรไม่ให้ชีวิตไร้ค่า แก่ตัวแล้วจะทำอย่างไร อยู่ที่ว่ามีความคิด มีความเข้าใจ มีโลกทัศน์หรือเปล่า


9. ดูรอบข้าง แต่มองไกล สภาพแวดล้อม คนรอบข้าง ทำให้เกิดความสุข สัมพันธภาพที่ดี


10. ทำเอง และหาแนวร่วม


ทั้ง 10 ข้อนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เน้นวิธีคิด มุมมอง ความเข้าใจ จะนำไปใช้ในช่วงชีวิตไหนก็ได้ ไม่ว่าจะวัยเด็ก วัยรุ่น หรือวัยผู้ใหญ่

Shares:
QR Code :
QR Code