ทำอย่างไรเมื่อเกิด ‘ภาวะช็อก’

ที่มา : หนังสือปฐมพยาบาลคู่บ้าน เรียนรู้วิธีปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บเบื้องต้นหากเกิดอุบัติเหตุหรือประสบเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณ ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ทำอย่างไรเมื่อเกิด ‘ภาวะช็อก’ thaihealth


ภาวะช็อก เป็นสภาวะที่เลือดไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายไม่เพียงพอ มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น ซีด   กระสับกระส่าย หายใจหอบหรือหายใจเร็ว ดิ้น ชีพจรเบา และต่อมาจะไม่รู้สึกตัวและเสียชีวิตหากช่วยไม่ทันการวิธีปฐมพยาบาล


1. ถ้ามีบาดแผลให้รีบห้ามเลือด


2.  จัดท่าให้นอนราบ ตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งและยกปลายเท้าสูง


3.  คลายเสื้อผ้าให้หลวมและห่มผ้าห่มให้ความอบอุ่น


4. รีบนําตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล


วิธีปฐมพยาบาล


1.  ถ้าผู้บาดเจ็บหายใจได้เอง มีอาการไอหรืออาเจียน พยายามระมัดระวังอย่าให้สําลักสิ่งอาเจียน


2.  ถ้าไม่หายใจ ไม่มีชีพจร ให้เป่าปาก 2  ครั้ง    สลับกับนวดหัวใจ 15   ครั้ง    จนกว่าผู้บาดเจ็บฟื้นหรือไปให้ถึงโรงพยาบาล


3. ห่มผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย


4. รีบนําส่งโรงพยาบาลสิ่งที่ต้องคํานึงไม่ควรเสียเวลากับการพยายามเอาน้ําออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร เพราะจะทําให้สมองขาดออกซิเจนนานเกินไปจนสมองตาย การช่วยชีวิตจะไม่ได้ผล

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ