ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงสูญเสียฟัน ติดเชื้อในช่องปาก

ที่มา : กรมการเเพทย์


ทำฟันปลอมเถื่อน เสี่ยงสูญเสียฟัน ติดเชื้อในช่องปาก thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรมเตือนภัย ไม่ควรทำฟันปลอมกับช่างทำฟันที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ แม้ราคาถูก สะดวก แต่อาจเป็นอันตราย เสี่ยงเกิดฟันผุ เหงือกอักเสบรุนแรง เกิดแผลเรื้อรัง และติดเชื้อในช่องปาก ควรได้รับคำแนะนำและการรักษาอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่า มีการให้บริการทำฟันปลอมจากช่างทำฟันเถื่อน โดยการตระเวนไปยังชุมชนต่างๆ และนำเสนอบริการทำฟันปลอมแก่พระสงฆ์และผู้สูงอายุ ซึ่งฟันปลอมที่ทำกับช่างทำฟันเถื่อนนั้น อาจไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับสภาพช่องปาก แม้จะราคาถูก สะดวกรวดเร็วแต่ฟันปลอมเหล่านี้อาจจะไม่ช่วยในการบดเคี้ยว แต่กลับส่งผลให้เกิดอันตรายในช่องปาก เช่น เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ เกิดการละลายตัวของกระดูกเบ้าฟัน เกิดแผลจากการกัดสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม หรือเป็นแผลใต้ฐานฟันปลอม อาจลุกลามกลายเป็นแผลเรื้อรัง และเป็นโรคมะเร็งช่องปาก อีกทั้งยังเสี่ยงติดเชื้อในช่องปากได้


นอกจากนี้ ฟันปลอมอาจใส่ไม่พอดี ขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป แน่นหรือหลวมเกินไป ใส่แล้วรู้สึกเจ็บ จากการออกแบบที่ไม่เหมาะสม ทำให้ไม่สามารถใช้เคี้ยวอาหารได้ และสูญเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ดังนั้น ก่อนทำฟันปลอม ควรได้รับคำแนะนำและประเมินก่อนการรักษาโดยทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง


ทันตแพทย์หญิงสุมนา โพธิ์ศรีทอง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม   กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำฟันปลอม ทำเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยฟันปลอมชนิดถอดได้ มีทั้งชนิดฐานอะคริลิกและฐานโลหะ ซึ่งการใส่ฟันปลอมสามารถใส่ทดแทนฟันบางส่วนหรือทดแทนฟันทั้งปาก โดยฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากใช้ทดแทนในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน ใช้ทดแทนฟันที่หายไปในบางซี่ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ฟันซี่ที่เหลือล้มเปลี่ยนตำแหน่งได้


การใส่ฟันปลอมช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ทำให้รับประทานอาหารได้ดีขึ้น รวมทั้งยังช่วยให้เกิดความสวยงามและสร้างความมั่นใจมากขึ้น การทำฟันปลอมต้องมีการเตรียมช่องปาก เช่น ทำการอุดฟันซี่ที่ผุขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก หรือถอนฟันซี่ที่ไม่สามารถเก็บรักษาไว้ได้ รวมถึงวัสดุเครื่องมือที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง และควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปาก การใช้งานและทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธีจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

Shares:
QR Code :
QR Code