ทส.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทส.จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก

 

          กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2553 (World Environment Day)  ขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและตื่นตัวเรื่องความสำคัญและคุณค่าของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด: Many Species One Planet One Future: ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก

 

          นายสุวิทย์  คุณกิตติ รมว.ทส. กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ(UN) ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก และในปี2553 นี้ยังประกาศให้เป็นปีแห่งความหลากหลายทางชีวภาพด้วย  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดให้มีการจัด”กิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2553 ภายใต้แนวคิด: Many Species One Planet One Future: ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน2553 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  อิมแ พ็ค เมืองทองธานี

 

          กิจกรรมในวันที่ 4 มิถุนายน ซึ่งเป็นพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2553 ประกอบด้วย  1.การมอบรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง Many Species One Planet One Future: ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก โดยนายสุวิทย์  คุณกิตติ  รมว.ทส. การอภิปราย เรื่อง”Many Species One Planet One Future: หลากหลายชนิดพันธุ์ ร่วมโลกเดียวกัน สร้างสรรค์อนาคต” โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ณ ห้องแกรนด์ไดมอน บอลรูม

 

          และการเสวนาวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.เสวนาประสาชาวบ้าน เรื่อง”สิ่งที่หายไปจาก-โต๊ะอาหาร” ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม2.เสวนา “ภาคธุรกิจกับความหลากหลายทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุมSapphire 2 และ3.เสวนาชุมชนปลอดขยะลดภาวะโลกร้อน ณ ห้องประชุมSapphire 3 ซึ่งจะเป็นการเสวนาถึงความสำเร็จในการจัดการขยะชุมชนทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 

          ส่วนในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 จะมีการเสวนา 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.การเสวนา เรื่อง”ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน” ณ ห้องประชุมSapphire 2 และ 2.เสวนา เรื่อง”การขับเคลื่อนกลไกของภาครัฐ และสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” ณ ห้องประชุม Sapphire 3 ซึ่งจะเป็นการเสวนาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จำเป็นต้องมีการสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากการเสวนาเชิงวิชาการ ทั้ง 2 วันแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณหน้าห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม และห้องประชุม Sapphire 4-6 อาทินิทรรศการ Many Species One Planet One Future: ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤตชีวิตโลก ตลาดนัดสีเขียว ผลิตภัณฑ์ Brand G สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมและนิทรรศการของภาคีเครือข่าย”โครงการ45 วัน รวมพลังลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน” และการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการจัดการขยะชุมชน และโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ อีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์พิมพ์ไทย

 

 

Update:04-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ