ทริค ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์

ที่มา : หนังสือ อย่าตกหลุมโซเชียลมิเดีย  สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ


ทริค ใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ thaihealth


แฟ้มภาพ


นอกจากรู้เท่าทันตัวเองในการใช้สื่อแล้ว ควรต้องรู้จักใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ด้วย นี่คือตัวอย่างการสร้างสรรค์สื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมรอบข้าง


1.ลดระยะทางให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น


เช่น การไลน์ในการติดต่อสื่อสาร การพูดคุยกันข้ามประเทศแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดได้ทั้งเงินและเวลา  ทำให้ได้ใกล้ชิดกับครอบครัวและคนรัก อีกทั้งยังสร้างกลุ่มทำงาน ติดต่อทางธุรกิจเพื่อนัดหมายได้สะดวกมากขึ้น


2.นำเสนอผลงานสร้างชื่อเสียง


หากมีผลงานที่ภูมิใจแล้วอยากแชร์ให้คนอื่นได้รู้ เช่น ผลงานวาดรูป  ร้องเพลง หรือถ่ายภาพ สามารถนำเสนอผลงานลงโซเชียลมีเดียให้คนอื่นๆ ติชมได้ บางครั้งอาจมีคนแชร์ออกไปสร้างชื่อเสียงให้ภายหลัง เป็นช่องทางโปรโมตตัวเองอย่างง่ายได้ผลช่องทางหนึ่ง ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน อย่างเช่น การสร้างเพจต่างๆ การสร้างแชนแนลยูทูบ


3.หาความรู้ได้ง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย


เช่น การโหลดธีสีสหรือข้อสอบย้อนหลังมาอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบ  การหาข้อมูลเพื่อทำธุรกิจไปจนถึงการเสพข่าวต่างประเทศเพื่อให้รู้ทันโลกแล้วนำมาพัฒนาความสามารถของตัวเอง


4.ประชาสัมพันธ์เรื่องที่เป็นประโยชน์


หรือขอความช่วยเหลือในเรื่องเร่งด่วน เช่น ขอบริจาคเลือดให้กับคนในครอบครัวเมื่อต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่  ขอรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนหรือสัตว์ ตามหาญาติไปจนถึงประชาสัมพันธ์โครงการดีๆ เพื่อสังคม


5.แลกเปลี่ยนประสบการณ์


นำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาแชร์กับคนอื่นหรืออ่านประสบการณ์ของคนอื่นที่ตัวเองสนใจ เช่น ประสบการณ์การไปเรียนต่อต่างประเทศ  ประสบการณ์การฝึกงาน เทคนิคการทำข้อสอบ การฝึกเล่นดนตรีของคนดัง เป็นต้น

Shares:
QR Code :
QR Code