ทพ.กฤษดา เยี่ยม “แผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชน” หนุนเด็กไทยเท่าทันสื่อ

ทพ.กฤษดา เยี่ยม “แผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชน” หนุนเด็กไทยเท่าทันสื่อ

ผู้จัดการ สสส. เดินทางเยี่ยม แผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชน หรือ สสย. พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์ หวังกระชับมิตรภาพ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาคีและ สสส.ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ทพ.กฤษดา เยี่ยม “แผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชน” หนุนเด็กไทยเท่าทันสื่อ ทพ.กฤษดา เยี่ยม “แผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชน” หนุนเด็กไทยเท่าทันสื่อ

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ นางสาวปุณยนุช ยอแสงรัตน์ นักวิชาการภาคีสัมพันธ์ เดินทางไปพบปะพูดคุยกับ นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชน (สสย.) และทีมงาน

นางสาวเข็มพร วิรุณราพันธ์ นางสาวเข็มพร กล่าวถึงแผนงานสื่อสร้างสุขเยาวชนว่า เกิดขึ้นจากแนวความคิดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพสื่อและช่องทางสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากสถานการณ์ของสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กในปัจจุบัน ยังไม่มีบทบาทตามทิศทางที่ควรจะเป็น ส่งผลให้พื้นที่สื่อสำหรับเด็กเยาวชน ขาดคุณภาพ และมีปริมาณน้อย อีทั้งกลไกการปกป้องเด็กที่อ่อนแอ เนื่องจากผู้ผลิตและผู้บริโภคสื่อ ยังขาดความรับผิดชอบในผลกระทบของสื่อที่มีต่อเด็กและเยาวชน 

“เพื่อเป็นการพัฒนาระบบสร้างสรรค์สื่อ และการเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพต่อเยาวชน ครอบครัว และสังคม แผนงานจึงได้แบ่งการทำงานเป็น 2 ด้านที่สำคัญคือ การขยายเครือข่ายทางสังคม ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มและเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ประสานสื่อเพื่อเด็กในภาคต่างๆ ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วม อีกด้านคือ การศึกษาวิจัย ถอดบทเรียนการทำงาน จนเกิดองค์ความรู้และกระบวนการทำงานสื่อเด็กเยาวชนในหลายด้าน เช่น กระบวนการเท่าทันสื่อในโรงเรียน ชุมชน การเฝ้าระวังสื่อของครอบครัว การจัดการปัญหาร้านเกมในชุมชน การจัดระดับสื่อตามอายุผู้รับสื่อ (จัดเรตติง)ในเชิงคุณภาพ การจัดทำสถานีวิทยุเด็ก เอฟเอ็ม 105.50 และการผลิตรายการเด็กแต่ละวัย” นางสาวเข็มพร กล่าว

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ทพ.กฤษดา กล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมแลกเปลี่ยนความคิดและปัญหาในการทำงานร่วมกัน ที่ผ่านมาได้เดินทางไปเยี่ยมภาคีต่างๆ และพบว่าปัญหาที่ภาคีส่วนใหญ่กำลังประสบอยู่คือ ขาดคนทำงานรุ่นที่ 2 ซึ่งการสร้างคนนี้ เป็นโจทย์ใหญ่ที่ สสส.ให้ความสำคัญ จึงได้ตั้งสำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ขึ้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพคนทำงานภาคีโดยเฉพาะ

“เรามีโปรแกรมอบรมหลายด้าน ทั้ง ไอที การเงินการบัญชี การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการพัฒนาด้านจิตใจด้วย ซึ่งเป็นหลักสูตรสั้นๆ หากแผนงานฯ สนใจสามารถติดต่อกับสำนักภาคีได้ นอกจากนี้ สสส.กำลังจะเปิดศูนย์เรียนรู้สร้างสุข ซึ่งเป็นสำนักงาน สสส.แห่งใหม่ และหวังให้เป็นพื้นที่กลางให้ภาคีต่างๆ มาพบปะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้เกิดไอเดียในการทำงาน ทั้งเชื่อมโยงและต่อยอดซึ่งกันและกัน” ผู้จัดการ สสส. กล่าว

เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code