ทพ.กฤษดา กราบนมัสการ “หลวงพ่อปัญญาฯ” เยี่ยมโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์

“ทพ.กฤษดา”กราบนมัสการ “หลวงพ่อปัญญาฯ” หนุนวัด ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสุขแก่ชุมชน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียน-วัด-บ้าน

ทพ.กฤษดา กราบนมัสการ “หลวงพ่อปัญญาฯ” เยี่ยมโครงการเปิดวัดวันอาทิตย์

เมื่อเร็วๆ นี้ ทพ.กฤษดา เรื่องอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักภาคีสัมพันธ์ เดินทางไปกราบมนัสการหลวงพ่อปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี ประธานโครงการ “วัดสุขสรรค์วันอาทิตย์ พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพุทธ” ที่เปิดพื้นที่วัดวันอาทิตย์ ฟื้นฟูสุขภาวะคนไทย ให้อาหารใจพุทธศาสนิกชน เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิตที่สุขสงบเย็น

หลวงพ่อปัญญานันทมุนี หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กล่าวว่า ขอขอบคุณ สสส.ที่ได้มาร่วมรู้ร่วมทำ ในการปรับเพิ่มคุณค่าให้สังคมได้กลับคืนสู้ความถูกต้องอีกครั้ง เรียกได้ว่า สิ่งที่ สสส.ทำคล้ายกับเป็นการจุดประทีป หรือการเติมน้ำมันตะเกียงแก่พุทธศาสนาก็ได้ ซึ่งโครงการเปิดพื้นที่สุขสรรค์ เปิดวัดวันอาทิตย์ เป็นการเพิ่มพื้นที่ดี เพิ่มคนดี เพิ่มโอกาสแห่งการทำดีได้ง่ายขึ้น นำไปสู่การคืนพื้นที่ธรรมสู่พื้นที่ใจ

“โครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 มีการจัดกิจกรรมวิถีพุทธ ได้แก่ การให้ทาน รักษาศีล บำเพ็ญภาวนา การสวดมนต์แปล การบวชเนกขัมมะบารมี การจัดตั้งกลุ่มพุทธอาสา ทำบุญโดยไม่ต้องผ่านเงิน การเปิดศาสนสถานภายในวัดให้ประชาชนได้เข้าชม ฯลฯ เกื้อหนุนให้ชุมชนไม่ห่างไกลวัด ขัดเกลาจิตใจผู้คนตามหลักวิถีชีวิตชาวพุทธ สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีสมดุล ซึ่งปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมโครงการกว่า 200 วัด” หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กล่าว

ทพ.กฤษดา เรื่องอารีย์รัชต์ท.พ.กฤษดา กล่าวว่า สสส.มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวัด ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างสุขแก่ชุมชน และสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญต่อไปคือ เยาวชน โดยดึงเยาวชนเข้ามาเป็นแกนนำในการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง โรงเรียน-วัด-บ้าน ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน นอกจากนี้ยังถือเป็นการสร้างคนดีมานำ เมื่อเกิดผู้นำ ก็จะเกิดความต่อเนื่องยั่งยืนขึ้นได้

“การฟื้นสุขภาวะสังคมไทย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบ้าน วัด รัฐและโรงเรียน ฉะนั้นการเปิดพื้นที่วัดให้คนเข้าถึงได้ง่าย จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จะทำให้วัดกลายเป็นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน เพื่อร่วมกันคืนความสุขให้แก่ประเทศไทยอีกครั้ง” หลวงพ่อปัญญานันทมุนี กล่าวทิ้งท้าย

เรื่องโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน team content www.thaihealth.or.th

 

Shares:
QR Code :
QR Code