ทดสอบหา`สารฟอร์มาลิน` ก่อนปรุงอาหาร

ที่มา : คม ชัด ลึก


จากการที่มีกลุ่มผู้ค้าที่ขายอาหารทะเลสด ผักสด เครื่องในสด นำสารฟอร์มาลินมาแช่อาหาร เพื่อให้สดอยู่เสมอนั้น กรมอนามัยจึงได้มีการสุ่มตรวจอาหารทะเลในตลาดสด ล่าสุดเมื่อปี 2558 พบอาหารทะเลมีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลินมากที่สุดคือ หมึกกรอบ รองลงมาคือ หมึกสด ซึ่งสารฟอร์มาลินนั้น เป็นสารเคมีชนิดหนึ่ง อยู่ในรูปของสารละลายฟอร์มัลดีไฮด์


ทดสอบหา'สารฟอร์มาลิน' ก่อนปรุง  thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) กล่าวว่า ซึ่งหากอยู่ในสถานะก๊าซจะมีชื่อเรียกว่าฟอร์มัลดีไฮด์ ในทางการแพทย์จะใช้ฟอร์มาลินในการดองศพไม่ให้เน่าเปื่อย ใช้ฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา และทำความสะอาดห้องผู้ป่วย หากรับประทานเข้าไป และสะสมเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ หรือหากสัมผัสกับสารฟอร์มาลินโดยตรง หรือสูดดม จะทำให้ผิวหนังอักเสบ ผิวหนังอาจไหม้ หรือเปลี่ยนเป็นสีขาวได้ ระคายเคืองที่ตา จมูก ระบบทางเดินหายใจ และถ้าหากรับประทานในปริมาณที่มากถึง 30-60 มิลลิลิตร จะทำให้เกิดอาการปวดท้องรุนแรง อาเจียน ท้องเดิน หมดสติ และอาจเสียชีวิต


ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการรณรงค์ไม่ให้มีการใช้ฟอร์มาลินแช่หรือดองอาหาร โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศฉบับที่ 93 พ.ศ.2528 เรื่องวัตถุห้ามใช้ในอาหารผู้ใดละเมิดใส่ในอาหารต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ฐานผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์ แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลาย การหลีกเลี่ยงสารฟอร์มาลินที่ปนเปื้อนในอาหาร อาจจะดูเป็นเรื่องยาก ดังนั้นหากต้องซื้ออาหารทะเล หรือผักสดจากท้องตลาดทั่วไป ผู้บริโภคควรสังเกตลักษณะของอาหารว่ามีความสด ใหม่ แตกต่างจากปกติหรือไม่ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น สามารถตรวจด้วยชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร ก่อนนำมาปรุงหรือรับประทาน


ซึ่งชุดทดสอบฟอร์มาลินนี้ อภ.ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สะดวกในการใช้งาน โดย 1 ชุดสามารถตรวจได้ 1 ตัวอย่าง ชุดทดสอบมีความไว สามารถตรวจได้ที่ระดับต่ำสุด 0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (พีพีเอ็ม) ทดสอบได้ง่ายด้วยตนเอง โดยเทน้ำแช่อาหารที่สงสัยลงในขวดหมายเลข 1 ประมาณ 1 ใน 3 ของขวด ปิดฝาเขย่าจนสารทดสอบละลายหมด แล้วเทของเหลวทั้งหมดลงในขวดหมายเลข 2 ปิดฝาเขย่าเล็กน้อย จากนั้นเทของเหลวทั้งหมดลงในขวดหมายเลข 3 ปิดฝาเขย่าเบาๆ ให้ของเหลวเข้ากัน สังเกตสีที่เกิดขึ้น ถ้าของเหลวมีสีชมพูจนถึงสีแดง แสดงว่าน้ำมีฟอร์มาลินผสมอยู่


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code